אאא

התגובה לסרבנים: 200 מבוגרי יחידת 8200 המובחרת בצה"ל, ישלחו הבוקר (ראשון) מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ולרמטכ"ל בני גנץ בו יתנערו ממכתב הסרבנות שעליו חתמו 43 מחבריהם ליחידה.

בוגרי החידה מבטיחים במכתבם, שממוען גם לראש אגף המודיעין האלוף אביב כוכבי ולמפקד יחידתם, כי הם מגנים ושוללים סרבנות ומבטיחים להתייצב לשירות מילואים.

"אנו מבקשים להביע זעזוע, שאט נפש והתנערות מוחלטת ממכתבם המצער של חברינו וחברותינו ליחידה", כותבים בוגרי היחידה, "לסרבנות פוליטית אין מקום בצבא בכלל וביחידה 8200 בפרט. משעה שאנו כחיילי המילואים נקראים לדגל, אנו שמים בצד את נטיותינו ודעותינו הפוליטיות ובאים לשרת את המדינה".

"כמי שמכירים את היחידה במשך שנים רבות, איננו יכולים להשלים עם ההאשמות בדבר היעדר כללים אתיים ומוסריים בעבודת המודיעין ביחידה", הם כותבים.

"בשירותנו בסדיר ובמילואים היינו עדים למקרים רבים שבהם הפעלת היכולות המודיעיניות של היחידה הביאה לשמירה על חיי אדם בשני הצדדים", טוענים בוגרי היחידה במכתבם ומציינים כי "יתר על כן, גם כאשר עולות דילמות מוסריות במהלך העבודה, ואף בימי לחימה, היינו ועודנו עדים להתמודדות בוגרת ואחראית התואמת את כללי המשפט הבינלאומי והקוד האתי והמוסרי של הצבא".

מנגד, קבוצת הסרבנים הבהירה אתמול כי "ההחלטה לסרב ולצאת בהצהרה פומבית התקבלה אצלנו לאחר תהליך ארוך ולבטים קשים. חלקנו גם העלינו את הסוגיות שמובאות במכתב בפני מפקדינו וניסינו לשאול שאלות, אך לצערנו נענינו בשתיקה. איננו מתכחשים לתפקידה החשוב של 8200 בשמירה על ביטחון אזרחי ישראל, אך השנים הארוכות שבהן שירתנו ביחידה הוכיחו לנו חד-משמעית כי תפקידה בשטחים חורג מהגנה עצמית".