אאא

ביום א' השבוע עלו קבוצת תלמידים ובני משפחה לציונו של גאב"ד קוממיות רבי בנימין מנדלזון זצוק"ל גאב"ד, שבמרומי הר המנוחות, בחלקת הרבנים ליד ציונו של הרה"ק מבעלזא זי"ע.

הנוכחים בראשות בן זקוניו גאב"ד קוממיות י-ם הגה"ח רבי ישראל יצחק מנדלזון וחברי 'קרן השביעית' אותו ייסד בהוראת מרן החזון איש לטובת שומרי השביעית התפללו וביקשו סייעתא דשמיא לקראת שנת השבע הקרבה ובאה.

גאב"ד קוממיות י-ם הזכיר בדבריו את בקשתו של אביו לכונן מהפכה בנושא שומרי השביעית ולהגביר חיילים למצוות השמיטה, עליהם קראו חז"ל: "גבורי כוח".

הגאב"ד סיפר כי בביקורו במושבים במסגרת 'קרן השביעית' גילה צימאון אדיר וכמיהה של העם שבשדות להצטרף ללגיונו של מלך, ולשמור את שנת השמיטה הקרבה כהלכתה, ללא שום דופי או היתר מכירה.

"פונים אנו אליך, אבא", קרא הבן בהתרגשות שלא פגה גם אחר 35 שנה, "הושט נא ידך מלמעלה, ותן לנו הכוח להמשיך בדרכך ולהרבות שם שמים בעולם בקיום מצוות השמיטה כהלכתה בארץ הקודש. תחזק את ידינו שנמלא מקומך בשמחה ובטוב לבב".

שעה ארוכה התפללו שלוחי 'קרן השביעית' על מאות החקלאים שכבר הצטרפו לקרן השביעית והביעו רצונם לקיים את המצווה ללא דופי.