אאא

זה לא סוד שניר ברקת, ראש עיריית ירושלים היה שמח לו היה ביכולתו למנות שני סגני עיר נוספים ובכך לשחרר קצת לחץ קואליציוני, כזה המגיע מספסלי המפלגות החרדיות.

את כוונתו זו לא הסתיר ראש העיר מעולם, והוא פנה לאחרונה בבקשה ממשרד הפנים כי היוזמה תאושר בממשלה, שכן החוק אינו מאפשר הכתרתם של כרבע מחברי המועצה בתואר 'סגן ראש העיר'.

ביקורת ציבורית מהצד השמאלי של המפה הפוליטית אינה הפתעה כלל ועיקר, גם ביקורת אופוזיציונית היא טבעית ומתבקשת.

אבל חבר המועצה תורג'מן הנושא בתואר יו"ר האופוזיציה המצומקת של מועצת עיריית ירושלים, אינו מתכוון לוותר. תורג'מן שלח מכתב לשר הפנים ולראש העיר, בו הבהיר כי בכוונתו לעתור לבג"ץ לו תאושר יוזמתו של ראש העיר.

האם הסגנות מתרחקת מנציגינו בעירייה?

נקודה קטנה למחשבה, לפחות אחד מהסגנים האמורים עתיד להגיע מקרב נציגיה של התנועה שבראשה עומד מי אם לא שר הפנים שנדרש לאשר את היוזמה.

ועוד נקודה, תורג'מן מנמק את עמדתו במצבה הכלכלי של קופת העיר הענייה. האם זו היא אכן הסיבה האמיתית להתנגדותו?