אאא

"העיקר זה תורה, תורה ושוב תורה. אין עוד דבר אחר" - כך אמר היום מרן ראש הישיבה, הגאון רבי אהרן-יהודה-לייב שטיינמן לאלפים שהתקבצו באולם כינוסים סמוך לפריז.

אלפי יהודים קיבלו בשירה אדירה את מרן ראש הישיבה. במשך שעה ארוכה רעד האולם מעוצמת השירה לכבודו של האורח הדגול.

לאחר דברי פתיחה של הגר"י אפרתי, נאמן ביתו של מרן פוסק הדור הגריש אלישיב זצ"ל, נשא הרב שטיינמן את המשא המרכזי.

הצורך בתורה, אמר הרב שטיינמן, הוא כפי שצריכים אויר לנשימה ומים לשתות.

"התורה היא העיקר העולם ואין דבר אחר חוץ ממנה", אמר. "דעו לכם כי אתם ממשיכים את שרשרת הדורות והעברת הלפיד מימי אברהם אבינו שקרב את כולם לאבינו שבשמיים. עליכם להמשיך בכך ביתר שאת ועוז תוך הקפדה על חיי תורה ויראת שמיים".

לסיום ברך הגראי"ל את הקהל העצום בברכת כתיבה וחתימה טובה לרגל ראש השנה הקרב, ואיחל לכולם חיים טובים ומאושרים.

הכינוס הגדול נערך ביוזמת הגאון רבי יצחק כ"ץ, ראש מוסדות יד מרדכי וקהל היראים בפריז ועמד בסימן חיזוק הקהילות החרדיות בהתמודדות עם גילויי האנטישמיות.