אאא

"תחשוב שמקימים וועדה לבירור סמכויות בתי המשפט, ממנים את השופט גל מנהל בתי המשפט ליו"ר הוועדה, וכל זה נעשה מאחורי גבה של נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש - ללא ידיעתה".

הדובר מאחורי הדימוי החריף לעיל, הוא יו"ר ועדת הכספים חה"כ משה גפני, שמבהיר בלשונו החדה, עד כמה חמורים מעשיו של השר נאמן, שמינה על דעת עצמו וועדה לבירור נושא "מירוץ הסמכויות" שבין בתי הדין ובתי המשפט, וזאת מאחורי גבו ללא ידיעתו של נשיא בית הדין הרבני הגדול הראשון לציון הגרש"מ עמאר.

מירוץ הסמכויות

הנושא המדובר - יש להקדים ולהסביר, הינו סוגיית חלוקת הסמכות בדיני גירושין בין בתי המשפט לבין בתי הדין הרבניים באופן ברור, בניגוד למצב כיום, בו קיים "מירוץ סמכויות", היינו - הראשון שפותח תיק - בבית משפט או בבית דין, מחליט בכך היכן יידון תיק הגירושים בין בני הזוג.

אלא שלשר נאמן היו מסתבר סיבות טובות להסתיר את הקמת הוועדה, שהרי לנוכח שמות החברים בה, או למען הדיוק - החברות, לא היה איש שום דתי עומד מנגד ומסכים כי אלו יהיו האנשים שיקבעו את סמכויות בתי הדין הרבנים. זאת למרות העובדה כי בראשות הוועדה הועמד - כעלה תאנה בודד, מנכ"ל בתי הדין הרבניים הרב דיכובסקי.

רק זמן רב לאחר הקמתה - קרוב לשנה, כאשר דלפה טיוטת המסקנות הראשונית אותה גיבשו הוועדה, נודעה הפרשה, ותהום כל העיר.

המדובר - כך על פי הטיוטה, בהמלצה כי בכל מקרה של חילוקי דעות בין הצדדים, יהיה בית המשפט המקום היחיד בעל הסמכות לדון. הדיון בבית הדין יתאפשר - על פי ההמלצות, אך ורק באם שני הצדדים יסכימו כי רצונם לדון דווקא בבית דין.

ריקון סמכויות

"במילים אחרות", אומר חה"כ גפני, "זהו ריקון כל סמכויות בתי הדין מתוכנם. וכי איזה זוג בהליכי גירושין מגיע להסכמה משותפת?! ברור שהפירוש היחיד כאן הוא עקירת כל סמכויות בתי הדין הרבניים והעברתם לבתי המשפט. זוהי חוצפה שלא תיאמן".

בעקבות כך, נערך לפני כמה שבועות מפגש חירום של כל הסיעות הדתיות והחרדיות בכנסת, יחד עם הראשון לציון הגרש"מ עמאר, שדיבר בחריפות חסרת תקדים על הנושא, ועל העובדה שנעשה בלא ידיעתו. "הכעס בו דיבר הרב עמאר היה עצום שאני לא זוכר כמוהו מעולם" מספר אחד הנוכחים, "זה היה נראה כאילו הוא על גבול של הודעת התפטרות".

השבוע גם שלחה עמותת הטוענים הרבניים בישראל מכתב חריף בסוגייה לשר המשפטים, תחת הכותרת "הוועדה לבחינת "מרוץ הסמכויות" - העדר איזון בהרכבה והיעדר אובייקטיביות בעבודתה ובהמלצותיה".

שמענו מהתקשורת

"נדהמנו לשמוע מהתקשורת", כותבים ראשי העמותה, "כי מינית ועדה לבחינת נושא "מרוץ הסמכויות" וכי היא עמדה לסיים את עבודתה והיה בדעתה להמליץ שלא לאפשר לבתי הדין הרבניים בישראל להמשיך ולדון בכל הנושאים הכרוכים בגירושין, אלא אם  תהיה על כך הסכמה מראש של שני בני הזוג.

"ראשית, פליאתנו גדולה לנוכח העובדה כי מינית לוועדה ארבעה עורכי דין, אך אף לא טוען רבני אחד! הטוענים הרבניים בישראל הינם חלק אינטגראלי וחשוב ביותר  של המשפטנים המייצגים בבתי הדין הרבניים בישראל. במשך כל שנות קיום המדינה ואף קודם, נעזרים רבבות מאזרחי מדינת ישראל, לשביעות רצונם, בייצוגם ע"י טוענים רבניים בהליכי בתי הדין הרבניים".

בנוסף מעבירים הטוענים הרבניים ביקרות נוקבת על השר, גם בנושא מינוי חברי הוועדה: "התפלאנו להיוודע, כי מינית לוועדה אשת אקדמיה בעלת אג'נדה ברורה נגד בתי הדין הרבניים ואשר התמחתה בכתיבה משפטית פמיניסטית, בלא שמצאת לנכון לאזן את המינוי באמצעות מינוי של מרצה תורני בעל שיעור קומה במכונים להכשרת טוענים רבניים או באקדמיה.

"נציין כי אשת האקדמיה שמינית, העידה בבית הדין האירופי לזכויות האדם בשטרסבורג נגד מדינת ישראל וטענה כי בתי הדין הרבניים בישראל מפלים נשים לרעה, ועל כן אין להחזיר לישראל ילדה יהודיה שנחטפה על ידי אימה לטורקיה והוחבאה שם במלבושים של מוסלמית (בית המשפט בטורקיה הורה להחזיר את הבת לישראל בהתאם לפסיקת ביה"ד הרבני והאם עתרה נגד טורקיה בבית הדין האירופי לזכויות האדם)".

עלה התאנה

גם לעניין החבר הדיין היחיד בוועדה והעומד בראשה - הרב דיכובסקי, לא חוסכים הטוענים הרבניים את ביקורתם: "עם כל הכבוד הראוי והערכתנו לגדולתו של דיין ביה"ד הגדול (בדימוס), הרה"ג שלמה דיכובסקי שליט"א, שמינית כיו"ר הוועדה, אין זה סוד כי בנושא זה הוא אינו משקף את מגוון הדעות הקיימות במערכת בתי הדין. ממילא, העובדה שמינית רק שופט אחד (בדימוס) לוועדה, אינה מבטאת איזון אמיתי לעמדות המורכבות, ואף הסותרות, הקיימות בנושא".

הטוענים הרבניים אף מזכירים חברה נוספת שמונתה ע"י נאמן לכהן בוועדה: "אחת מעורכות הדין שמינית לוועדה מנהלת ארגון שכל מטרתו הוא לסייע לנשים מסורבות גט, מן הראוי היה לאזן את המינוי בנציג שעיסוקו בסיוע לגברים מסורבי גט".

"נודע לנו כי הוועדה "נזכרה" לזמן דיינים לדיון שהחליטה לקבוע לעוד כחודש, לאחר שכבר עמדה למסור לידיך את סיכום עבודתה והמלצותיה שכבר גובשו, מקווים אנו שתשובתך לפנייתנו זו לא תהיה באמצעות זימוננו בלבד להופיע בפני הוועדה.

"אנו קוראים לך לפרק את הוועדה הקיימת, ולהקים ועדה חדשה ומאוזנת בהרכבה, בתיאום מלא עם נשיא בית הדין הרבני הגדול", מסיימים הטוענים הרבניים הרב יוסף וסרמן והרב יעקב קלמן - העומדים בראש לשכת הטוענים הרבניים, את מכתבם לשר נאמן.

 שמות חברי הוועדה

אז מי הם חברי הוועדה שלשר נאמן הייתה סיבה כל טובה טובה להסתיר? הנה השמות: הרב דיכובסקי -יו"ר, השופט יצחק שנהב, סגן נשיא בית המשפט למשפחה ברמת גן (בדימוס), פרופ' דב פרימר, עו"ד. פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראש מכון רקמן לקידום מעמד האשה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן. עו"ד יוסי מנדלסון, אוניברסיטת תל אביב. עו"ד בת שבע שרמן-שני, מנהלת "יד לאשה" לסיוע למסורבות גט, ועו"ד מוריה כהן, ממחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

ובמילים אחרות, גם אילו הייתה דעתו של הרב דיכובסקי כנגד ריקון סמכויות בתי הדין, הרי שבהרכב הנ"ל - אין לדעתו כל משמעות. אין פלא שהתוצאות היו בהתאם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

ההרכב המוזר והתוצאות שלא איחרו לבוא, הביאו גם למכתב מחאה חריף מצד דייני בית הדין הרבני הגדול, הממוען אל מנכ"ל בתי הדין הרבניים ויו"ר הוועדה הרב דיכובסקי.

במכתב - עליו חתומים הרב אברהם שרמן, הרב חגי איזירר, הרב ציון בוארון והרב ציון אלגרבלי, כותבים הדיינים, כי "במקום פתרון למירוץ הסמכויות, יש ריקון כל סמכויות בתי הדין הרבניים. גם לעניין סמכות גירושין ישנה פגיעה קשה ביותר".

הדיינים גם מצביעים על ליקויים בסיסיים בעבודת הוועדה, כמו חשאיות עבודתה, העובדה כי לא הובאה לחוו"ד של נשיא ביה"ד הגדול, ולא הוזמנו דיינים להשתתף בדיונים על שינוי כ"כ מהותי ובסיסי, כאשר המקובל הוא שאפילו שינוי זוטר בתקנות מובא לאישור בית הדין הרבני הגדול".

 והיה אם לא תשמעו 

ומה יהיה אם לא תישמע הדרישה? "לא יקום ולא יהיה" אומר גפני. "בעניין הזה אנו מאוחדים ומתואמים כל חברי הכנסת החרדים והדתיים גם יחד. מדובר בהפרת הסטטוס קוו וההסכמים הקואליציוניים, ואני מתכוון בקרוב להבהיר את העניין במלא החריפות לראש הממשלה. מדובר בשערוריה חסרת תקדים".

מכתב המחאה של דייני בית הדין הגדול אל הרב דיכובסקי
מכתב המחאה של דייני בית הדין הגדול אל הרב דיכובסקי
מכתב המחאה של עמותת הטוענים הרבניים
מכתב המחאה של עמותת הטוענים הרבניים
בלעדי - המלצות הוועדה - תחת הכותרת "חסוי"
בלעדי - המלצות הוועדה - תחת הכותרת "חסוי"