אאא

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים עלה בחודש אוגוסט ב-2.6 נק´ לרמה של 50.6 נק´ - לראשונה מזה שלושה חודשים שהמדד חוצה את רמת 50 הנק´ המצביעה על התרחבות בפעילות העסקית במשק הישראלי.

עם זאת, יצוין, רכיב הביקושים המקומיים ירד באוגוסט ב-2.6 נקודות, וזהו החודש הרביעי ברציפות בו הוא נמצא מתחת לרמה של 50 נק´. בין רכיבי המדד בולטת עלייה חדה של 10.6 נקודות בביקושים ליצוא וכן עלייה במלאים.

מדד מנהלי הרכש העולמי שמפרסם בנק JP מורגן, ירד בחודש אוגוסט לרמה של 53.8 נק´. מגזר התעשייה היה בעל תרומה גדולה להתאוששות של הכלכלה העולמית, אך חלק מהגידול בפעילות זו נבע מהצורך לחדש את המלאים. בחודשים הבאים נוכל לראות אם הפעילות התעשייתית איתנה גם ללא תהליך גידול המלאים.

כלכלני בנק הפועלים מציינים כי המדד לא מצביע על מגמה ברורה של הפעילות - המדד עלה אמנם באוגוסט, אך רמתו עדיין קרובה לגבול המבחין בין התכווצות להתרחבות בפעילות. להערכתם, "קצב התרחבות הביקושים המקומיים צפוי להאט במחצית השנייה של השנה. זינוק חד חל ברכיב הביקושים ליצוא, אולם התנודתיות ברכיב זה גבוהה מיתר הרכיבים. גם נתוני סחר החוץ של ישראל תנודתיים מאוד בחודשים האחרונים, עם פערים גדולים מאוד בין הענפים השונים. רכיב התעסוקה היה היחיד במדד שהמשיך להיות חיובי גם בחודשים בהם המדד ירד מתחת ל- 50, ובאוגוסט חלה בו ירידה ניכרת לרמה של 52.8 נק´".