אאא

חברת ווידמד הודיעה היום כי קיבלה הזמנה לפיתוח אלגוריתם לחישוב פרמטרים רפואיים מתוך אות פיזיולוגי, מלקוח של החברה. ההזמנה התקבלה מלקוח המשתמש במערכות החברה וצפוי לשלב את האלגוריתם כחלק ממערכת לניטור רפואי שבפיתוח על ידו. היקף ההזמנה מוערך בכ-70 אלף דולר.

במסגרת החוזה, תפתח ווידמד אלגוריתם לחישוב פרמטרים רפואיים המבוססים על הידע והפטנטים של החברה ועל האלגוריתם שפותח במסגרת מערכת Morpheus OX.

אניה אלדן, מנכ"ל חברת ווידמד, ציינה "לטכנולוגיה הייחודית והידע הרב שנצבר בחברה במהלך השנים, ישנם יישומים קלינים רבים. אנו שמחים על שיתוף הפעולה המספק לחברה הכנסה נוספת".