אאא

שעה קלה לפני אמירת הסליחות אמש (מוצאי שבת) הגיע הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת "עטרת ישראל" וחבר מועצת גדולי התורה למסור דרשת חיזוק והתעוררות שהתקיימה בהיכל בית המדרש של בוגרי הישיבה ברחוב יהודה הלוי בבני ברק.

הגרב"מ אזרחי עורר את הנוכחים לחזור בתשובה כשהוא מדגיש במיוחד את הצורך להתחזק במידות טובות ובדיבוק חברים.

"אבי תנועת המוסר רבי ישראל סלנטר היה אומר תמיד כי ה'בין אדם לחבירו' כלפי החבר הוא בעצם ה'בין אדם למקום' שלנו", זעק הרב אזרחי בקול.

לאחר מכן שב הגרב"מ לירושלים שם אמר את פרקי הסליחות והתחינות יחד עם בני הישיבה בשכונת בית וגן.