ישי ורבינא  מצב הכינרת  מרגליות  נחלים
ברנז´ה

וידאו