משה לוק..  נאום הפסד..  נתנאל מנת  סליחות
ברנז´ה

וידאו