48 שעות  אברהם פריד  איוונקה..  אלי..
חסידים ואנ"ש

וידאו