מצבה משה..  מרן שלי  משה ליאון..  נשיקה..
דיין האמת

וידאו