אאא

ויהי לאחר המבול והנה חרבו פני האדמה ונחרבו, ופונו הכבישים ופוזרו המפגינים וכל אשר נותר על פני האדמה הם מחשבי הקיצים ויודעי העתים והעטים וזה מושך בקסתו וזה בלשונו וזה בכתפיו, ואלו הסיקו מסקנות ואלו פרשו פרשנויות.

אך ישנו דבר נוסף שנשאר מפויח ומושחר-פניה של היהדות החרדית.

ישנם שני ציבורים במדינה שמתחרים על התואר "המגזר הכי מושמץ במדינה"- ציבור המתנחלים והציבור החרדי, ציבור המתנחלים נחשב בעיני הישראלי הממוצע כבני אדם שלא הולכים בתקן, המטריחים את הציבור להאנק תחת נעליו של אובאמה והערבים, אנשים שמשום מה בחרו להם לגור תחת עץ רענן וקראוון, אכן הם ציבור דחוי הזוכה לדה לגיטימציה באופן עקבי למדי באשר הוא תמיד בחזית מול התקשורת השמאלנית, בדר"כ.

לעומתו, הציבור החרדי נתפס בעיני אותו ישראלי כיצור משונה, לא לגמרי בני אנוש, משהו לא מוגדר כזה, בין חי למדבר, ציבור שעושים עליו מחקרים לתואר שני.

ומדוע מסקנה מרחיקת לכת כל כך? אה לך הוכחה: נאמר בדברי ימי מדינת ישראל: "חרדי זרק אבן לעבר ראשו של המחבל וזה המשיך במסע ההרג" מקשים המפרשים והפרשנים מדוע לא נאמר "עובר אורח" "איש" "אדם" "תושב ירושלים" או סתם "פלוני" עשה את המעשה וכך וכך היה,

ועוד יותר מכך מדוע כל פעם שתשמעו את המילה ´חרדי´ ´חרדית´ בתקשורת – זה אף פעם לא ייגמר טוב. כביכול חייב עיתונאי על פי חוק כלשהו , כי באם המדובר באדם ההולך עם מגבעת שחורה וחולצה לבנה ונעליים אטומים גם בקיץ בדווקא- לציין ולומר כי הוא חרדי, ולא- יחויב בדבר המלך.

אלא מאי? אין נתפס החרדי בראשו של החילוני כאדם לגמרי, אלא כספק אדם ספק חי, הולך על שתיים, אך אין מוחו וליבו תקינים ושפויים ואף לבושו הוא סטריאוטיפ לגנאי.

ויתקוממו אלו, ויטענו אלו בכה וכה ויזעמו על פשר האיפה ואיפה ועל גזענותם ונבזותם של אנשי התקשורת, וחסר ההגינות והשוויון וכולי וכולי ואך דומה כי רק עצם אמירת אותם טענות ומאנות וקיטורים מחמירים את הבעיה יותר ויותר כצפרדע ההיא ממצרים.

אך מה לנו כי נלין עליהם? משום שאלו אין להם אלא פלזמה ולמדים הם אך ורק ממה שרואות עיניהם ושומעות אזניהם, ואלו רואים ואומרים בליבם על מה זה נמלכנו פעם בדעתנו כי דרכנו נלוזה ואין אנו הולכים בדרך הנכונה כי תראו את אלו אשר חושבים עצמם להולכים בתום והנה הם כחיות האדמה אשר מפזזות ומכרכרות ושוברות ומנתצות ומתפרעות וצועקות ואין נראה כי מנת שכל להם בקודקודם, אשר על כן נרגעו אלו בליבן ונזדקפו בכורסתם ואמרו טובה היא דרכנו האינטלגנטית והתרבותית כי שומרי חוק אנחנו.

והמחזות הללו, הפרועים, נראים כל כך רע עד שאפשר להבין את הטוקבקיסטים, (מראה זריקת חליפותיו של תינוק עול ימים נראה בעיניהם כהשתמשות בפסולת ממכונת הייצור הקרובה) ולא יבינו אח"כ איך יחציפו פניהם לבקש לאחר מכן קצבאות ותשלומין שווים ויסחטו את המדינה בשביל ילדים אלו שלומדים רק לשרוף לצעוק, ואין יודעים אותם חילונים כי אלו אינם נהנים מקב אחד של חרובין מהמדינה הציונית ואף אין הם בוחרים בסגן השר ליצמן אף לו יצוייר כי הבחירות היו מתקיימות בתוך 24 שעות מיום שישי כ"ה בתמוז (ולא בגלל השבת התקרבת).

אם יאמרו לך קנאי מאה שערים אין לנו אלא דברי בני עמרם (בלוי) אשר הורונו לעצור עצרת מחאה וכבישים וציוונו שלא להתפרע כלל ועיקר ואין אלו אך נוער שוליים תאמר להם כל לא זוכרים זקני צפת ואף מאה שערים עצרת שלא נגמרה במעצר.

ומשום שאין הישראלי יודע ההבדל בין מאה שערים לסתם חרדי , סובלים שאר החרדים ויכבשו פניהם בקרקע כל אימת שדובר על מהומה חרדית.

וחוץ מאותה אי נעימות, עלולות להיות לכך תוצאות לא נעימות כלל, כמו נשירת התפוחים החלשים מן העץ כי יחשבו אלו בטעות שחרדיות ושמירת מצוות הם מושגים חופפים,ולא ירצו להשתייך למגזר משונה כל כך,

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

יתרה מזאת, הטענה והצעקה כי ´לא רוצים אותנו במקומות עבודה´ היא תוצאה ולא גורם, זאת חשוב שידע כל אחד.

ומעבר לכך כל ההשקפה כלפי החרדים במדינה נהיית יותר ויותר גרועה אחרי כל פרשיה כזו. שאת תוצאות השקפה זו נוכחים אנו לראות פעם אחר פעם כל אימת שיתחננו נציגינו בעבור פרוטה נוספת לפי הטף.

אשר על כן, כל אחד ייקח אל ליבו את המסקנות ואלו עיקרן:

אין להעצים כל מאבק ולהופכו למאבק של כלל הציבור החרדי, מאבק צודק ככל שיהיה. יש להבהיר שיהיה משתמע לכל פנים כי מאה שערים אינה חזות הכל וחזית הקול החרדי.

לא ניתן לגבות מאבק אף לא מבחינה רעיונית אם הוא מבוטא על ידי כוחניות וונדליזם ואין לאנשים שפויים כל חלק בו. כי הראש החילוני הממוצע לא מסוגל להתפלפל ולהבין, שההסכמה היא על התוכן ולא על הצורה. ולכן יש לעשות הפרדה מוחלטת, ולא להשתתף כלל.