אאא

אדמו"רים ורבנים השתתפו בימים אלו במעמד קציר חטים, שנערך על ידי מאפיית ´יד בנימין´, כמידי שנה לקראת חג השבועות.

במעמד נטלו חלק רבני שארית ישראל, כ"ק האדמו"ר מלעלוב שליט"א הגאון רבי שמואל אוירבעך שליט"א.