אאא

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין שלח אתמול מכתב לשרי הממשלה ובו השגותיו לגבי 2 סעיפים בהצעת התקציב. המכתב נשלח לקראת הדיון שיחל היום בצהריים בממשלה לאישור תקציב המדינה.הדיון יחל בשעה 15:00 וצפויה להימשך שעות ארוכות.

הצעת התקציב קובעת כי החל מהשנה הקרובה תקוצץ מכסת כוח האדם במשרדי הממשלה ב- 2% בכל משרד, וזאת "על מנת שניתן יהיה להקצות מחדש תקנים אלה לשם מתן מענה לצרכים חדשים". עוד נכתב כי עלויות שינבעו מאי עמידה בהוראות חוק התקציב לעניין שיא כוח האדם ייגרעו מהתקציבים השוטפים של המשרדים.

עפ"י מכתבו של וינשטיין, ההצעה מעוררת קשיים במרכזם עיגון ההחלטה במסגרת חקיקה דבר "המגביל את שיקול דעתה של הממשלה בטווח הארוך" ומצר את שיקול דעתה הניהולית ביחס לכוח האדם שבשרותה.

"על פי ההסדר המוצע הממשלה לא תוכל להוסיף תקני כוח אדם בהתאם לצרכיה המשתנים אלא לכל היותר תוכל לבצע שינויים והעברות של תקנים בין משרדי הממשלה מתוך מאגר כולל של משרות שאינו בר שינוי", מציין וינשטיין. הוא פורש את נימוקיו באשר לקשיים שיתעוררו כאשר יפוטרו אנשים אך לא ייקלטו חדשים אף שבמשרדים שונים ברור שהיקף הפעילות יגדל. "לאור האמור ראוי בעינינו לשקול אם יש מקום לעגן את ההסדר הקבוע בחקיקה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בנוסף, יוצא וינשטיין נגד החלטת שר האוצר יאיר לפיד, כפי שהיא מובאת בהצעת התקציב, ולפיו התקציב יוגש לכנסת רק בתחילת דצמבר.

על פי חוק "על הממשלה להניח את הצעת חוק התקציב השנתי על שולחן הכנסת לא יאוחר מ-60 ימים לפני תחילת שנת הכספים הבאה, קרי עד ה-2 בנובמבר בכל שנה", לפיכך כותב וינשטיין הסעיף שבו נכתב בהצעה הנוכחית כי היא תוגש רק ב-2 בדצמבר "אינו עולה בקנה אחד עם הוראות חוק היסוד. התנהלותה זו של הממשלה מעוררת קושי, קל וחומר ביחס להוראת חוק יסוד בנושא כה מהותי ורגיש כמו הליך אישור חוק תקציב המדינה השנתי. נזכיר כי המועד המוקדם להנחת הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת נועד להבטיח כי לרשות הכנסת יעמוד זמן מספק לדון סוגיות הכלולות בתקציב כדי לגבש את נוסחו הסופי טרם אישורו".

היועמ"ש מוסיף כי עמדתו היא שעל הממשלה לעשות כל שביכולתה שלא לסטות מהמועד הקבוע בחוק, כיוון שכאמור מדובר בהפרת הוראה ש"אינה מה בכך" של חוק יסוד.

ישיבת הממשלה לאישור התקציב תחל בשעה 15:00 בצהריים וצפויה להימשך שעות ארוכות.