אאא

ראינו את התמונות ההזויות של אלו הקוראים לעצמם 'נטורי קרתא' ובראשם האחים 'הירש', יושבים על ספסל אחד, מזדהים ומתחבקים עם שונא ישראל השייח' ראאד סלאח יו"ר הפלג הצפוני בתנועה האסלאמית. הפועל זה שנים לעקור כל סממן יהודי בהר הבית, וגם טוען שמיקומו של בית המקדש לא היה על הר הבית.

גם שלטים החזיקו הם בידיהם: "מירדן עד הים, פלסטין תהיה חופשית". עשרות כלי-תקשורת מרחבי העולם תיעדו את הבזיונות וחילול השם הגדול.

האמת היא, שבכך הם ממשיכים את דרכו של אביהם משה הירש, שקרא לעצמו שר החוץ של נטורי קרתא, וזכור לכולנו עת קיים מצוות 'ביקור חולים' בבית החולים 'אל מוקאסד' שבמזרח ירושלים, אצל פצועים פלסטינים שנפצעו בעימותים עם כוחות צה"ל באינתיפאדה. או בביקוריו וחיבוקיו התקופתיים אצל מי שראוי לו, יו"ר אש"ף יאסר ערפאת.

בדומה לחבריהם העילגים שהשתתפו בכנס מכחישי השואה שהתקיים באיראן, בראשותו של גדול שונאי היהודים בדורנו המבקש להשמידנו אחמד דיניג'אד, התחבקו עמו כשהם עטופים בדגלי החמאס ותוך חילול שבת בפרהסיה. וב"ה שזכיתי להיות מהנוקם את נקמתם של רבבות אלפי יוצאי שואה החיים עמנו, על הפגיעה בכבודם וברגשותיהם.

שכל זה לא נעשה מתוך אידיאולוגיה או 'לשם שמים', אלא לשם 'השמים כיסי', גם זה ידוע ומפורסם לכל, כמו שהוכח בעת פריצת צה"ל למוקטעה שברמאללה וחשיפת צילומי השיקים שבארכיון הפלסטיני, שמיודענו 'שר החוץ' הירש, היה מקבל שלמונים באופן שוטף מהרשות הפלסטינית.

בכל דור ודור היו מלחכי פינכא בבחינת 'מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו', גם כאלה שחל עליהם דין 'רודף' בעת עמדם על דם יהודי שנשפך כמים.

הנקודה שאני רוצה להעלות היא: האם אנו צריכים להיות שותפים לחילול השם זה, ע"י מימון ותמיכה כספית באותם עלובי נפש, מתברר שהאחים 'הירש' המצולמים עם השייח ראאד סלאח, הם הם המוציאים לאור של 'הסידור החדש' וילנא לעדות אשכנז.

לא לחנם הם לא כתבו את שמם על 'הסידור' כמוציאי לאור, אבל בעיון לא מעמיק בהנצחות וה'לעילויי נשמת' המופיעות בסוף 'הסידור' מזוהה מיד טביעות אצבעותיהם של 'האחים הירש'. והשאלה היא האם אנו צריכים לרכוש את 'הסידור' הזה שמופיע בו תפילת 'ולמלשינים אל תהי תקווה' ובכך בעקיפין לתמוך לפאר ולרומם את 'שונאי ישראל' המבקשים את רעתנו.