אאא

אם מישהו מצא את עצמו מודאג הבוקר שהנה המדינה הפלסטינית כבר בדרך, טורחים נציגי גוש שלום להבהיר, אין בהצהרתו של נתניהו ולא כלום למעט ´הצהרה מפוצצת".

בדברים שאומרים היום במחנה השמאל ובעיקר ב´גוש שלום´ באה לידי ביטוי אכזבתם העמוקה מנאומו של ראש הממשלה.

בנאומו של נתניהו אתמול באוניברסיטת בר-אילן, הציב נתניהו שורה של תנאים מוקדמים שאינם ניתנים לביצוע אומרים בשמאל הישראלי.

התנאים נועדו איפה לחשק את נתניהו ולמנוע את הקמתה של מדינה פלסטינית. תוכנם נועד לכך שיהיה לממשלת נתניהו תירוץ לא התקדמות.

את נאומו מגדירים בשמאל כריק לחלוטין מתוכן. התוכן היחיד שרואים בשמאל הוא הצהרתו של נתניהו כי תימשך הבניה בהתנחלויות. "הבטחה זו הייתה קונקרטית ומיידית תוך שהיא נשענת על הטיעון בדבר הגידול הטבעי", אומרים גורמי השמאל.

כך שאם מאן דהו העלה בדעתו שהמדינה הפלסטינית קרובה לבוא, ´גוש שלום´ מרגיעים, לא קרובה ולא לבוא.