אאא

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני דחה את קיום ההצבעה על בקשת משרד האוצר להעביר עודפים תקציביים מהקרן לעידוד חיילים משוחררים אל קופת המדינה בשל התנגדות חברי הועדה להצעה הקיימת.

חברת הכנסת שלי יחימוביץ אמרה בדיון כי אסור להפוך את כספי הקרן למשאב נוסף לכיסוי הגירעון הכספי של המדינה. חברת הכנסת מירי רגב אמרה בדיון כי הכסף נועד לעודד את החיילים ואין להשתמש בכספים הללו. עם זאת היא הדגישה כי יש לבדוק מדוע נותרו עודפים בקופה, והכספים לא נוצלו למטרתם. כאמור, ההצבעה על הבקשה נדחתה להמשך הדיונים בתקציב המדינה וחוק ההסדרים.

בהמשך הדיון עלה חוק אזורי עדיפות לאומית כפי שקיים במקביל הן בחקיקה הרגילה והן בחוק ההסדרים. יו"ר הועדה אמר כי אין כל היגיון לדון בנושא בכפילות מיותרת, כאשר רק לפני שבוע החלו בוועדה לדון בנושא החוק שהגיע במסגרת החקיקה הרגילה וחוק הרציפות, ובמקביל יצטרכו לדון בו גם במסגרת חוק ההסדרים.

לבקשת יו"ר הקואליציה זאב אלקין דחה יו"ר ועדת הכספים את ההצבעה על פיצול החוק והסרתו מחוק ההסדרים, אך הודיע לחברי הועדה שהחוק יידון בצורת החקיקה הרגילה ולא במסגרת חוק ההסדרים. ´יש לקדם את החוק במהירות, אך לא בחוק ההסדרים".

דיון נוסף בסעיפי חוק ההסדרים עלה בוועדה ובו הצביעו חברי הועדה בעד ההצעה המאפשרת להפעיל שירותי עזר משקיים בקופות החולים וזאת למרות שלא מדובר בעיסוק ישיר בנושא הבריאות, מאחר והדבר נועד למען המוסד. חברי הועדה הדגישו בדבריהם כי הם תומכים בהצעה מאחר ובמסגרת התקנה החדשה יוכלו להפעיל את השירותים בתוך המוסדות ולא בהפרטתם למסגרות חיצוניות.

ח"כ רחל אדטו ביקשה לוודא כי יתקיים פיקוח כי הנושא לא יתפתח לתחומים נוספים לא רלוונטיים. לאחר שהוברר כי הנושא כרוך יהיה באישורים ולא תהיה אפשרות להחיל את האישור לתחומים נוספים, אישרו חברי ועדת הכספים את ההצעה וכן הצביעו בעד פיצולה מחוק ההסדרים, והבאתה לאישור סופי בנפרד במליאה.