אאא

מספר ימים לאחר תחילת מושב הקיץ של הכנסת נראה כי ישנו עימות נוסף בין המפלגות יש עתיד והבית היהודי. בימים האחרונים הוחלט במשרד החינוך לממש את תוכניתו של השר שי פירון (יש עתיד) להעביר מאות מיליוני שקלים מתקציב החינוך הממלכתי דתי לחינוך הערבי.

לפי הדיווח ב-TheMarker, התקציב המדובר שהיקפו נע במיליוני שקלים אמור לרדת מתקציבם של בית הספר ברשויות החזקות במרכז הארץ ובכך יוגדלו תקציביהם של בתי הספר החלשים בסכום הנעמד בין 400 ל-600 מיליון שקל.

על פי ההחלטה, תקציביהם של כיתות הלימוד במגזר הערבי יעמוד על 40% יותר מכיתות הלימוד ליהודים שנהנו עד כה מתקציב זה, כמו כן תקציבו של תלמיד ערבי יעמוד על 60% יותר מזה של התלמיד היהודי ובכך יוצר פעם בין התלמיד הערבי לזה היהודי.

התקציבים המדוברים יופנו לתוספות שעות לימוד במוסדות החינוך הערבי, בראש ובראשונה כתוצאה מהסתת התקציבים, סך השעות המוקצות באופן דיפרנציאלי יגדל מכ-5% לכ-10%-15% מהשעות. כמו כן לפעילויות נוספות במוסדות החינוך המדוברים.

ההחלטה תביא לחלוקה מחדש של תקציב החינוך לפי עשירונים חברתיים־כלכליים. החלוקה תעשה לפי נוסחאות שכבר קיימות במשרד החינוך, אבל התקציב שיופנה לחלוקה מחדש יהיה גדול בהרבה מבעבר. בפועל, הנשכרים העיקריים מהתקציב העודף יהיו התלמידים בשכבות הסוציו־אקונומיות הנמוכות ביותר, ובעיקר התלמידים הערבים.

במשרד האוצר שבכיריו ניסו בעבר להעביר תוכנית זו, הביעו שביעות רצון מהתוכנית ולצרוך כך אישרו במשרד את מימון רוב התוכנית בסכום של 400 מיליון שקל. מימון שאר התקציב נדון בימים אלו בין משרד האוצר למשרד החינוך.

לתוכנית זו צפויה התנגדות נרחבת מצד גורמים רבים. במפלגת הבית היהודי המייצגת את בתי הספר הדתיים שהם הנפגעים היחידים כתוצאה מתוכנית זו. התנגדות נוספת צפויה להגיע מכיוונם של הרשויות המקומיות בנושאי חינוך יפגע משמעותית.

גורמים במשרד החינוך מסרו ל"כיכר השבת" כי "התוכנית אינה עוסקת במגזרים אלא עוסקת בחיזוק החינוך ביישובים חלשים ובכלל זה יישובים רבים בהם מתגוררת אוכלוסייה דתית לאומית. על כן כל הפרסומים אודות העדפת מגזר אחד על פני משנהו עוסקים בסילוף העובדות".