אאא

'חוק נהרי' שחייב רשויות מקומיות לתקצב מוסדות חינוך חרדיים, שהיו תחת הקטגוריה של מוסדות מוכרים שאינם רשמיים, יבוטל במסגרת חוק ההסדרים.

ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, דנה היום (שני) בחוק ואישרה את ביטול החוק להעלאה לקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת.

החוק אמנם יבוטל והרשויות לא יהיו חייבות לתקצב את המוסדות אך הן יהיו רשאיות להמשיך לתקצב את המוסדות בשיקול דעת ואמות מידה שוויוניות.

יו"ר ועדת החינוך של הכנסת ח"כ עמרם מצנע אמר כי "מדובר בצעד ראשון ברשימת הצעדים הנמצאים על שולחן הוועדה שמטרתם חיזוק החינוך הציבורי הממלכתי".

בנוסח המתוקן של חוק חינוך ממלכתי, יופיע כי "רשות מקומית רשאית, אם תחליט על כך, לקבוע שיעור השתתפות בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים הפועלים בתחומה. השתתפות רשות חינוך מקומית בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים כאמור, כולה או חלקה, יכול שתהיה גם בכסף או בשווה כסף, כגון באמצעות העסקת עובדים".

יצוין כי למרות ביטול החוק הצפוי, בשנת הלימודים הבאה, רשות חינוך מקומית תשתתף בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים שפעלו בתחומה בשנת הלימודים תשע"ג.

ההשתתפות בתקציב תהיה בהתאם לעמידת מוסדות החינוך בתנאים לתקצובם כפי שיחולו בשנת הלימודים תשע"ד ובשיעור שלא יפחת מ-70% מסכום השתתפותה בשנת הלימודים הקודמת.

הוראת שעה זו נקבעה כדי לאפשר מעבר הדרגתי אצל המוסדות למציאות בה החוק מבוטל והרשות לא מתקצבת את המוסדות.

בעד ביטול החוק, הצביעו ח"כ עמרם מצנע (התנועה), יריב לוין (הליכוד-ביתנו), שמעון אוחיון (הליכוד-ביתנו) רות קלדרון (יש עתיד), יפעת קריב (יש עתיד) ויוני שטבון (הבית היהודי).

היחיד שהתנגד בוועדה בליטול החוק היה ח"כ משולם נהרי (ש"ס) שהחוק נקרא על שמו.