אאא

הפה שאסר – הפה שהתיר. ממשלת נתניהו היא זו מסתבר, שמתקנת את גזירות נתניהו. ועדת הכספים אישרה היום (שלישי) את העלאת קצבאות הילדים, בהתאם להסכמים הקואליציוניים שבין הליכוד ליהדות התורה וש"ס.

המדובר בתיקון לחוק הביטוח הלאומי שיגדיל את קצבאות הילד השני, השלישי והרביעי במסגרת חוק ההסדרים. התיקון כבר עבר בקריאה ראשונה, וכעת אושר בוועדה לקריאה שנייה ושלישית שתתקיים בשבוע הבא, מייד לאחריה ייכנס לתוקף.

הגדלת קצבאות הילדים, היא חלק ממימוש ההסכמים הקואליציוניים שבין הליכוד ליהדות התורה וש"ס. החוק החדש יגדיל את קצבאות הילדים מ-159 שקלים עד ל- 259 שקלים באופן הדרגתי שיתפרס על פני ארבע שנים. עלות החוק מוערכת בכ-1.5 מיליארד שקלים במשך ארבע שנים.

סערת רוחות הייתה היום בוועדה, סביב הצעת הממשלה להתנות את הגדלת הקצבאות בכך שהילדים ילמדו אך ורק במוסד מוכר.

הצעת הממשלה קבעה, כי הקצבאות יישללו מההורים אם ישלחו את הילדים למוסד חינוכי לא מוכר, אולם התנאי המפלה הוצא מהחוק על ידי יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני, בנימוק כי הוא עלול לפגוע באלפי ילדים מהמשפחות החרדיות אשר לומדים במוסדות חינוך שאינם מוכרים.

גפני טען כי הסעיף נכנס לחוק שלא לפי הנוסח עליו חתם בהסכם הקואליציה - שלא כלל סייג כלשהו לגבי סוג המוסד החינוכי, ולכן הוציא סעיף זה מנוסח התיקון.

הסתייגות אחרת שכן נכללה בחוק, הינה זו המתנה את הענקת הקצבאות במתן כל החיסונים הנדרשים על ידי משרד הבריאות. הסתייגות זו נתקלה בהתנגדות קולנית של חברי הכנסת הערבים, מגובים באנשי מר"ץ.

אלו טענו כי ההצעה תפגע בילדים רבים במגזר הערבי, בעיקר הבדואי, שאינם מקבלים את החיסון בהיעדר תחנות לטיפול באם וילד בתחום מגוריהם. אלא שיו"ר הועדה גפני דחה את דרישתם והכליל את הדרישה בחוק, למרות צעקותיו הרמות של חה"כ אחמד טיבי שהאשים את גפני כי הוא "דואג אך ורק למגזר שלו".