אאא

הקיצוצים יוצאים לדרך. ועדת הכספים אישרה היום את הצעת החוק של משרד האוצר הקובע קיצוץ בדמי ההבראה לעובדי המגזר הציבורי בסך 50% מדמי ההבראה בשנה זו וכן בשנה הבאה.

ההצעה הנוכחית הובאה לאישור חברי ועדת הכספים, לאחר שההצעה החדשה שהציע האוצר על פי בקשת חברי הועדה הכוללת קיצוץ דיפרנציאלי, נדחתה ע"י מנכ"ל הסתדרות העובדים עופר עיני, מאחר ולדבריו הקיצוץ הדיפרנציאלי המוצע ע"י האוצר אינו עולה בקנה אחד עם דרישת ועדת הכספים לסיוע לאוכלוסיות החלשות בישראל.

בדיון היום אמרו יורם אריאב מנכ"ל משרד האוצר ואילן לוין הממונה על השכר, כי אישור הצעת החוק בתבניתה הנוכחית, הינו חלק מעסקת החבילה שנחתמה עם הסתדרות העובדים, וכי היא חיונית להעברת תקציב המדינה.

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני אמר, כי למרות שהועדה ביקשה להעביר קיצוץ דיפרנציאלי, מאחר והאוצר וההסתדרות לא הצליחו להגיע לעמק השוה בנושא, הוא יתמוך בהצעת החוק, "אכן העדפנו וביקשנו שהקיצוץ ייעשה בצורה דיפרנציאלית, אך מאחר והאוצר וההסתדרות לא הצליחו למצוא את עמק השווה בנושא, האחריות של כולנו בהצלחת עסקת החבילה בין האוצר להסתדרות העובדים ובהעברת תקציב המדינה בהקדם, חייבה אותנו להעביר את החוק הנוכחי".