אאא

ועדת ששינסקי 2 עברה משוכה נוספת. שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, בן ציון גרינברגר, פסק אתמול (ג') כי הטלת מס רווחי יתר על כיל אינה מצדיקה מינוי בורר לפי חוק זיכיון ים המלח. פסק הדין ניתן בעקבות בקשת מפעלי ים המלח (מי"ה), מקבוצת כיל, להורות למדינה לדון בכל הגדלה של הנתח הכספי שלה ממשאבי ים המלח במסגרת הליך בוררות. כיל ביקשה למנות את שר האנרגיה לשעבר, משה שחל, כבורר.

דו"ח הביניים של ועדת ששינסקי 2 המליץ להטיל על המחצבים שכורה כיל מים המלח מס רווחי יתר בגובה 42%, ותמלוג אחיד של 5% החל מ-2017. בניסיון לסנדל את מסקנות הועדה, פנתה כיל לבית המשפט בבקשה להפעיל התניית בוררות הקיימת בחוק זיכיון המלח. "בשלב בו נמצאת עתה עבודתה של ועדת ששינסקי", כתב גרינברגר, "כאשר אף טרם פורסמו המלצותיה הסופיות, אין כל אפשרות להצביע על פגיעה כלשהי בזכויותיה החוזיות של מי"ה, ואין כל מקום בשלב זה למינוי של בוררים".

גרינברגר הוסיף שאין מקום לדעתו לחייב את המדינה בהליך של בוררות גם כאשר השאלה שתעמוד להכרעה, כשתסתיים עבודת הוועדה, היא הטלת מס רווחי יתר. זאת משום שהדרך של כיל לטעון נגד החוקיות של הטלת מס חדש צריכה להיות מופנת לבג"צ.