אאא

"יש לעורר את הניצוץ היהודי המצוי בליבו של כל יהודי באשר הוא, גם הרחוק משמירת תורה ומצוות, וזו הדרך החשובה והנחוצה לצורך שמירת נצחיותו של העם היהודי". כך הכריז הגאון רבי לייב טרופר שליט"א, יו"ר ועדת הרבנים של ארגון ´נצח משפחת ישראל´ העולמי, הארגון אשר שם לו למטרה לבצר את חומות כרם בית ישראל. הן על ידי תיקון הפרצות בתחום הגיור והגברת המודעות בקרב הדיינים בעולם לגיור כהלכה, הן באמצעות הרחבת פעילות התשובה וקירוב הרחוקים והן בדרכים שיש לנקוט כדי למגר את מגיפת ההתבוללות הפושה, רח"ל, ברחבי העולם ומפילה חללים הרבה.

בועידה השתתפו רבני ערים וקהילות מהארץ ומהעולם, דיינים, ראשי ישיבות, ראשי ארגוני הקירוב ועשרות אברכים העוסקים בפעילות קירוב וענייני גיור בתפוצות ישראל. דיוני הועידה השונים והפנאלים עוררו עניין רב בקרב המשתתפים, ועם סיום שלושת ימי הועידה, מביעים ב´נצח משפחת ישראל´ סיפוק רב מההחלטות שהתקבלו במהלך הדיונים הפוריים.

בין הפנאלים ומושבי הכינוס השונים, נערך מושב מיוחד שעסק בגיור כהלכה וקירוב בהלכה. בדיונים השתתפו נשיא ´נצח משפחת ישראל´, הגאון רבי ראובן פיינשטיין, יו"ר ועד ההלכה בארץ ישראל הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, יו"ר ועד הרבנים הגאון רבי ליב טרופר, והדיין רבי שלמה בן שמעון שענו לכלל שאלותיהם של העוסקים בקירוב ובגיור. קודם לכן התקיים פנאל שעסק בשאלותיהם של דיינים ורשמי נישואין בעניין בירור יהדות והדרך הנכונה לעשות זאת. מושב נוסף עסק בנושא ´הגיורים הפיקטיביים´ הנעשים בלא בירור קבלת מצוות מיתי, ובו השתתפו דיינים, רבני ערים ומומחי גיור שונים.

במהלך מושב הקירוב המרכזי, הוצגה ´תוכנית קפלן´ לעצירת ההתבוללות בארץ ובעולם. התוכנית נהגתה בשיתוף ארגוני הקירוב מהארץ העולם, ובדיון בועידה השתתפו הרב יוסף וליס מ´ערכים´, הרב אליעזר סורוצקין מ´לב לאחים´, הרב זמיר כהן מ´הידברות´, הרב אליהו אילני מ´נפש יהודי´ והגאון רבי יוסף בן פורת, מגדולי מחזירי התשובה בדורנו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

כינוס הפתיחה נפתח בדברי הברכה של יו"ר ועד רבני ´נצח משפחת ישראל´. הוא הסביר את שלושת מטרות הועידה: הדרכים הראויות לקירוב רחוקים, הפעילות למניעת התבוללות בעולם והחובה לסתום את הפרצות בתחום הגיור. לאחר מכן הוצגו נתונים מבהילים המצביעים על קרוב לשבעים אחוזי התבוללות בקרב יהודי התפוצות, והדוברים עמדו על הנחיצות שבקיום פעילות הסברה להצתת הניצוץ היהודי החבוי בקרב כל יהודי באשר הוא.

באחד הדיונים שהוקדש לנושא האנטישמיות, חידדו הדוברים את הצד החיובי שבשנאת היהודים, שכן על ידי הטרדות הגויים מגלים היהודים, גם הרחוקים מתורה ומצוות, את הניצוץ היהודי החבוי. "נתוני ההתבוללות ברחבי העולם מבהילים, כאשר גם בארץ פשתה, ל"ע, התופעה", מסביר יו"ר ועד הרבנים, הגר"ל טרופר.

בשיאו של המעמד שהנחה בטוב טעם הרב אליעזר סורוצקין, יו"ר ´לב לאחים´, קרא הגאון רבי יוסף חיים קופשיץ את מכתבו של הגראי"ל שטיינמן שליט"א לבאי הועידה, עליו חתם בכתב ידו גם הגרי"ש אלישיב שליט"א. כן הוקראו מכתבי הברכה של הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט"א וכ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א.