אאא

שלא יכנס אדם לתפיסה יכתוב בצפורניו בשם הונג גונג ודנג אתון שמהתא קדישיא תהיו בעזרי ותצילוני שלא אכנס לתפיסה .

ואם בר מינן נכנס, קח לחם שלם וכתוב עליו שמות אלו גוטוס גוניס גוכ ובואס ויאכל הלחם כולו"

הרי לנו סגולה שלא מצריכה קדושה וטהרה אך אני תפילה שאף אחד מאיתנו לא יזדקק לה...

סגולה נוספת

היא בעצם תפילה שהעתקתי מכתב ידו של רבי חיים ויטאל זצקולל"ה להוציא ממאסר אדם שנפל לתפיסה בצדדיה כתבתי פרוש חלקי על שמות הקודש

יש לעשות את התפילה בעשרה ועדיף בארון פתוח

וזה נוסח התפילה בכתב יד