אאא

שישה חודשי עבודות שירות נגזרו על השחקן יהודה ברקן, בשל עבירות של מרמה, עורמה ותחבולה.

ברקן, שחזר בתשובה בשנים האחרונות ומקיים אורח חיים דתי, הורשע שבין השנים 2002-1999 העלים הכנסות בסכום של כ-1.6 מיליון שקל. לצד עבודות השירות, נגזר עליו קנס של 100,000 ש"ח.

התביעה רצתה לערער על העונש ולכן ביקשה מבית המשפט עיכוב ביצוע לגזר הדין.

בתביעה אמרו: "אנחנו סבורים שהענישה כאן חורגת מהענישה הן של בימ"ש זה והן של בית המשפט העליון והמחוזי בעבירות מסוג זה".

השופט, בסופו של דבר, החליט לקבל את בקשת התביעה.

לפני כמה חודשים הודה ברקן כי העלים הכנסות בסך כ-1.6 מיליון שקל בין השנים 1999-2002.

בין הפרקליטות לברקן נחתמה עסקת טיעון.