אאא

הרבנים הראשים לישראל, הרב שלמה עמאר והרב יונה מצגר, מפרסמים היום קריאה לקיים עצרות תפילה ותענית ציבור, שנקבעה ליום רביעי כ"ט אב, ערב ראש חודש אלול, בעקבות התפשטות שפעת החזירים בישראל.

היום הודיע משרד הבריאות על המוות השביעי במגיפה, ובמכתב שפרסם הגר"ש עמאר כשהוא מצטט ממסכת תענית.

"אמרו לו לרב יהודה שיש מגיפה בחזירים ומיד עמד וגזר תענית על הציבור, משום שבני מעיים ומערכת העיכול של חזירים דומה למערכת העיכול של האדם. עוד אמרו שם שאמרו לשמואל שיש מגיפה במקום רחוק, וגזר תענית, משום שזה עובר ממקום למקום".

הרב מוסיף: :"חובה על כל אחד ואחד לפשפש במעשיו, הן במה שבינינו לבין המקום ברוך הוא, והן במה שבין אדם לחבירו, ולשוב אל ה' בכל ליבנו, וכן להתחזק בלימוד תורה ביתר שאת".