אאא

בעקבות זיכויו של שי דרומי מאשמת הריגת הפורץ, אמר ח"כ הרב חיים אמסלם: אני מאמין שההחלטה על זיכוי דרומי, נעשתה בעקבות הרוח שנשבה מחוק דרומי, הנשען בצורה מובהקת על ההלכה היהודית.

ח"כ הרב חיים אמסלם היה מהתומכים המובהקים של חוק דרומי ופעל בנמרצות בסיעת ש"ס ואצל הגר"ע יוסף על מנת שיתמכו בהצעת החוק.

חיים אמסלם טוען כי הרעיון העומד מאחורי חוק דרומי על פיו אדם לא ישא באחריות פלילית בגלל מעשה שנעשה כנגד הפורץ, הוא הרעיון שנאמר בתורתנו הקדושה: "אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת אין לו דמים", על פי פסוק זה התירו חכמינו זיכרונם לברכה להתגונן מפני פורץ שעלול לקום ולהרוג אדם שיגלה אותו.

ח"כ הרב חיים אמסלם ברך על החלטת בית המשפט ובכוונתו להמשיך ולפעול על מנת להכניס את רוח המשפט העברי אל תוך ספר החוקים של מדינת ישראל.