אאא

בחמש השנים האחרונות גדל בכ-70% מספר החרדים המועסקים בתעשייה בירושלים. כך מסר יצחק רייף, יו"ר התאחדות התעשיינים במרחב ירושלים וממנהלי אופיר אופטרוניקה, לרגל יום ירושלים.

כיום מועסקים בירושלים כ-2,800 חרדים בכ-380 מפעלי תעשייה, המהווים כ-55% מהמפעלים בעיר.מדובר בגידול של פי 7 במספר החרדים המועסקים בירושלים מאז שנת 2,000.

רייף ציין, כי אצל 10% מהמפעלים במרחב ירושלים המעסיקים חרדים, ניכרת מגמת גידול בכוח האדם החרדי המועסק במפעלים אלו, למרות המיתון. ולמרות שנדרשת לעיתים הערכות מיוחדת בכל הנוגע לכשרות המזון וייעוד מקום לתפילה עבור העובדים החרדים.

מרבית החרדים בירושלים מועסקים במפעלי ההייטק כמתכנתים. במרבית המפעלים בהם מועסקים חרדים, הם מהווים בין 2% ל-10% ממספר העובדים.

כן עולה מהבדיקה, כי בכ-100 מפעלים מועסקים בין 10% ל-50% חרדים. בכ-325 מפעלים בירושלים לא מועסקים חרדים כלל ובכ-280 מפעלים מועסקים עד 10% חרדים, מכלל כח-האדם במפעל.