אאא

במדור זמני היום של כיכר השבת תוכלו להתעדכן בזמנים ההלכתיים כמו נץ החמה,  סוף זמן קריאת שמע ותפילה, חצות היום והלילה, זמן מנחה קטנה וצאת הכוכבים למגוון מקומות בעולם ולכל תאריך עברי או לועזי.

הזמנים מחושבים על ידי אלגוריתם יחודי שפותח ע"י הצוות הטכני של כיכר השבת ומתאים את עצמו לאזור זמן ולמצב שעון קיץ/שעון חורף כמעט בכל מקום בעולם.

נביא כאן מילון מושגים שימושיים בנושא זמני היום ביהדות כדי לעזור לכם להשתמש במדור זמני היום באתרינו.

היום ביהדות מוגדר כזמן שבין עלות השחר תחילת אור היום, כלומר כשהאופק מתחיל להתבהר, לבין צאת הכוכבים כשהכוכבים מתחילים להראות בשמים.

שעה זמנית

שעה מוגדרת כזמן שבין הזריחה לשקיעה חלקי 12. זו שיטת הגאון מוילנה ו´בעל התניא´. שיטת ה´מגן אברהם´ היא שגם השעה היא 1/12 של הזמן שבין עלות השחר לצאת הכוכבים. השעה הזמנית לפי חישוב זה תהיה ארוכה יותר.

מכיוון שזמן הנץ החמה ושקיעת החמה אינם קבועים ומשתנים לפי עונות השנה, גם השעה משתנה ולכן היא נקראת שעה זמנית. באביב ובסתיו, השעה הזמנית, היא כ-60 דקות. בשיא הקיץ היא כ-72 דקות ובשיא החורף כ-48 דקות.

כל הזמנים שיבוארו להלן, מחושבים לפי השעה הזמנית.

עלות השחר

עלות השחר - הוא הזמן המוקדם ביותר ביום, לפי דעת הבית יוסף הוא כ-72 דקות לפני הנץ החמה. אור היום רק החל להפציע, ועדיין ישנה חשכה. בבית המקדש היו תורמים (מנקים) את הדשן מעל המזבח בעלות השחר.

משיכיר

משיכיר - הוא הזמן שבו אדם יכול להבדיל בין תכלת ללבן, שני צבעי הציצית החל מעלות השחר ניתן להתעטף בטלית ותפילין ולומר את קריאת שמע, לכן יש המכנים אותו זמן טלית ותפילין. מי שאינו יכול להמתין, כגון הממהר לעבדותו, יכול להתפלל גם תפילת עמידה, למרות שזמנה הוא רק מהנץ החמה ואילך.

הנץ החמה

הנץ החמה - הוא הזמן בו מתחיל להראות כדור השמש במזרח. הנץ החמה הוא תחילת היום לכל המצוות הנוהגות ביום, כגון תקיעת שופר בר"ה או קריאת מגילה בפורים. בבית המקדש היו מקריבים בהנץ החמה את קרבן התמיד של שחר. מנהג ותיקין הוא להתחיל את תפילת העמידה עם הנץ החמה כך שהיום מתחיל בתפילה.

סוף זמן קריאת שמע

סוף זמן קריאת שמע - התורה הגבילה את הזמן בו ניתן לקיים מצוות קריאת שמע של שחרית לשלוש השעות הראשונות של היום. לכן סוף זמן קריאת שמע מוגדר כתחילת השעה הזמנית הרביעית של היום.

מכיוון שישנה מחלוקת אחרונים כיצד מודדים את השעות הזמניות, ישנם שני זמני קריאת שמע שונים. סוף זמן קריאת שמע לפי המג"א (מגן אברהם), המוקדם יותר, וסוף זמן קריאת שמע לפי הגר"א ו´בעל התניא´.

סוף זמן תפילה

סוף זמן תפילה - חכמים הגבילו גם את זמן תפילת העמידה עד לשעה הזמנית הרביעית של היום. סוף זמן תפילה מוגדר כסוף השעה הזמנית הרביעית של היום ותחילת החמישית. גם בזמן זה ישנה מחלוקת בין האחרונים כמבואר אודות סוף זמן קריאת שמע.

חצות היום

חצות היום - הוא מחצית הזמן בין זריחת החמה לשקיעת החמה. בשבתות ובימים טובים, אין להתענות מעבר לחצות היום. זמן חצות הלילה תמיד 12 שעות בדיוק אחרי זמן חצות היום.

זמן מנחה גדולה

זמן מנחה גדולה - הוא תחילת הזמן בו אפשר להתחיל להתפלל מנחה. הוא נקרא זמן מנחה גדולה, מכיוון שמתחילים להתפלל בעוד היום גדול. תחילת הזמן הוא חצי שעה זמנית אחרי חצות היום.

זמן מנחה קטנה

זמן מנחה קטנה - הוא שתיים וחצי שעות זמניות לפני שקיעת החמה. בבית המקדש היו מקריבים בזמן זה את קרבן התמיד של בין הערביים. זמן מנחה קטנה, נקרא כך כי נותר בו עוד זמן קצר עד לשקיעת החמה.

פלג מנחה

פלג המנחה - הוא שעה זמנית ורבע לפני שקיעת החמה. בפלג המנחה הסתיימו כל עבודות המקדש. החל מזמן זה אפשר להדליק נרות שבת ולקבל שבת.

שקיעת החמה

שקיעת החמה - הוא הזמן בו נעלם כדור השמש במערב. שקיעת החמה זהו סוף הזמן בו מותר להתפלל מנחה. בחנוכה שקיעת החמה הוא הזמן בו מדליקים נרות חנוכה.

בין השמשות

בין השמשות - הזמן שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים. זמן זה הוא ספק יום ספק לילה, ולכן מחמירים לנהוג בו כחומרת שניהם.

צאת הכוכבים

צאת הכוכבים - הוא תחילת הלילה, הוא זמן שבו נראים 3 כוכבים בינוניים ברקיע, נוהגים לחשב זמן צאת הכוכבים כ-13.5, 18 או24 דקות אחרי שקיעת החמה. החל מצאת הכוכבים נוהגות המצוות החלות בלילה כגון קריאת שמע של ערבית, ספירת העומר וטבילה לנשים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

חצות הלילה

חצות הלילה - הוא הזמן שבין שקיעת החמה להנץ החמה. לפי המקובלים החל מחצות הלילה, מפסיק זמן הדין, ולכן בחודש אלול ניתן לומר את הסליחות החל מחצות הלילה וכן הנוהגים שלא לקרוא מקרא ללא פירושים בלילה נוהגים כן עד חצות הלילה. יש האומרים החל מחצות הלילה את סדר תיקון חצות. את קרבן הפסח יש לאכול לפני חצות הלילה.

הדלקת נרות שבת

הדלקת הנרות - הוא הזמן אותו נהגו להוסיף לשבתות וימים טובים. המנהג משתנה מעיר לעיר, בירושלים נהגו להדליק נרות 40 דקות לפני שקיעת החמה, בחיפה 30 דקות לפני שקיעת החמה, בת"א 21 דקות לפני שקיעת החמה וברוב הערים 25 דקות לפני שקיעת החמה.

צאת השבת

צאת השבת - צאת השבת הוא הזמן אותו נהגו להוסיף לשבת לאחר צאת הכוכבים. החישוב נעשה בכלים אסטרונומיים, כשהשמש נמצאת שתי מעלות מתחת לאופק.

צאת השבת לפי ר"ת (רבינו תם)

צאת השבת לר"ת - מוגדר כ1.2 שעות זמניות אחרי שקיעת החמה לפי שיטת הרבינו תם. יש המחמירים להוסיף ולהוציא שבת לפי זמן צאת השבת ר"ת.