אאא

ש"ס נגד "הארץ": חשיפת 'כיכר השבת' בשבוע שעבר על ביקורו של ראש המועצה לביטחון לאומי, יעקב עמידרור, בביתו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ע יוסף שליט"א, עוררה סערה תקשורתית גדולה.

ביקורו של עמידרור בשליחותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על-מנת לעדכנו בהתפתחויות בסוגיית הגרעין האיראני, להיוועץ בו בעניין הביטחוני המורכב ולנסות להשיג את תמיכתו בתקיפה צבאית ישראלית, המשיכה לעורר הדים בכלי התקשורת הכלליים גם בסוף-השבוע כאשר מיטב הפרשנים המדיניים והפוליטיים בוחרים להתייחס לעניין.

חלק לא מבוטל מכלי התקשורת בחרו כמובן ללגלג ולזלזל בגדול הדור, אך בכירי ש"ס זועמים בעיקר על עיתון אחד שלדעתם עבר כל גבול בפגיעתו במרן הרב עובדיה יוסף, המדובר הוא בעיתון "הארץ" שבמדורו הסאטירי בחר לצחוק ולעורר גיחוך מההתייעצויות הנערכות תדיר בביתו של הרב עובדיה תוך שהם פוערים פיהם כנגד גדול בישראל בצורה משפילה ומזלזלת וחסרת תקדים ברדידותה.

בשיחה שערך 'כיכר השבת' עם חבר הכנסת הרב ניסים זאב הביע הלה כאב רב מהפגיעה בדמותו של מרן הגר"ע יוסף שליט"א ואמר כי מדובר בהידרדרות נוספת של מה שכונה בעבר "העיתון לאנשים חושבים" וכיום כולם כבר יודעים שהוא מיועד לאנשים ללא דעת ובינה.

לדברי ח"כ זאב, "מדובר בעיתון של השמאל שבשמאל, המייצג לעיתים את דעותיהם של עוכרי ישראל, מדובר בשפל חדש אליו ירד העיתון הזה".

זאב הוסיף ואמר כי לגופם של דברים הוא מעריך את העובדה שראש הממשלה נתניהו השכיל לעשות בכך ששלח את שליחו על מנת לשטוח בפני מרן הגר"ע יוסף את התמונה המלאה ולקבל את ברכתו. "חשוב לקבל את ברכת התורה לפני שאלות גורליות", אומר זאב.

"גם בימי דוד המלך ושר צבאו יואב בן-צרויה, הוא נועץ מלבד ב'אורים ותומים' גם בבניהו בן יהוידע שהיה ראש הסנהדרין לפני שהחליט על יציאה למלחמה. היום בימינו, מרן הרב עובדיה יוסף הוא 'ראש הסנהדרין' וטוב עשה נתניהו ששלח לקבל את ברכתו, ברכת גדול בישראל", מוסיף ח"כ ניסים זאב.

לסיום, אומר ח"כ זאב כי "חשוב שתהיה בכל המהלכים הצבאיים, באם יהיו, סייעתא דשמיא והדרך להשיג זאת היא בהתייעצות עם גדולי הדור ושמיעת דעת תורה".