אאא

רבי פנחס אבוחצירה, ממשיך דרכו של אביו הגדול, ה'בבא אלעזר זצ"ל, נשא דברים מצמררים במהלך מסע הלוויה.

"אבא, אבא. אני לא יכול לדבר כעבר על אבא", אמר בדמעות.

"אבא כל כולו מסר את עצמו למען הציבור. בעבודת השם, בצומות ובסיגופים, בשמירת העיניים, בשיתוף האמיתי של הכאב של האנשים שבאו לבקש ברכה ולהתייעץ. אבא היה נשבר מזה, אנחנו יודעים וזוכרים את זה.

"אבא כל כולו היה רק כדי להרבות כבוד שמים. לא פלא שעכשיו אנחנו הבנים מצווים להגיד 'יתגדל ויתקדש'. חסרה קצת הקדושה בעולם. את הכבוד שמים של אבא לא יהיה יותר. עכשיו, זה התפקיד שלנו.

"לא נאריך, רק נתפלל שאבא יתפלל בשמים בעד אמא שתיבדל לחיים טובים, שיהיה לה כוח, ובעד הבנים ובעד כולם".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

גם אחיו של הבבא אלעזר, האדמו"ר רבי דוד אבוחצירה, נשא דברי הספד מצמררים.

"מורי ורבותיי, קיבלנו אתמול מכה בחצות הלילה. נפלה עטרת ראשינו. כשהוא נולד בחצות לילה, העירו את כל העיר ועלו על הגגות והתחילו לרקוד. עשרות אלפים רקדו. אף אחד לא ישן.

"אמרו: נולד בן לאדמו"ר הקדוש. היה קדוש. אנשים לא הכירו אותו. הוא היה קדוש בקדושה. וכל טוב עשה. מסר נפשו למען הכלל, למען הפרט.

"אתמול כל היום היה בשמחה. במסירות נפש, כל יהודי שנכנס - נכנס חולה, יצא בריא. נכנס עני, יצא עשיר. לא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה.

"אחי הקדוש היה טהור מרחם. אף אחד לא יודע הנהגה שלו. היה צדיק יסוד עולם, החזיק את העולם כולו".