אאא

בעת האחרונה שוב עולה לכותרות השאלה האם משה רבינו ע"ה נטמן בשעתו במערת המכפלה. 

רבי נתן בריזל, מנקיי הדעת בירושלים, מתייחס לנושא בראיון ל"כיכר השבת". "הייתי במערת המכפלה עוד בזמן הבריטים, וצעדתי על אותן מדרגות שרק עליהן היה ניתן לעלות.

"דודי, הגה"צ ר´ משה ליפשיץ זצ"ל הגיע בדיוק מארה"ב, ובאמצעות הקונסול האמריקאי הגענו יחד לחברון.
 
"באותה תקופה, פעל בירושלים עסקן נודע ושמו ר´ דוד פרקוביץ. כמה שנים לאחר מלחמת ששת הימים, אמרתי לו שראיתי בספר "התמונה" שמשה רבינו וציפורה נקברו במערת המכפלה, וסיפרתי לו שבז´ אדר אסע לחברון.
 
"בתגובה, סיפר לי העסקן כי לפני מאה ועשר שנים התפשט המנהג בכל ארץ ישראל שבז´ אדר היו נוסעים למערת המכפלה, ומה שבזמנינו נהוג לנסוע בז´ אדר למירון זה מנהג חדש. לדבריו, הנסיעה למרון החלה משום שהיה מסוכן באותה תקופה לפקוד את קברי האבות בחברון".
 
אגב, גם הגה"צ המקובל ר´ אשר זעליג מרגליות זצ"ל כותב בספרו ´הילולא דרשב"י´ שהמנהג לנסוע למירון הוא חדש: "יש יסוד גדול למנהג קדמון שנהגו בצפת ת"ו ביום ז´ אדר לסע למירון, וגם אחרון אחרון התחילו לנסוע גם מירושלים רבים תלמידי חכמים חסידים ושלמים ה´ עליהם יחיו".