אאא

האם הפלגים השונים בחסידות חב"ד הולכים להתאחד, 16 שנה לאחר פטירתו של הרבי? בימים האחרונים התכנסו כמה רבני חב"ד, בעלי דעות שונות ומנוגדות - כשהמטרה לאחד את החסידים ברחבי העולם.

ההתכנסות התרחשה לקראת יום כ"ז אדר, היום בו עבר הרבי מליובאוויטש אירוע רפואי בתשנ"ב - מאז לא דיבר עד ליום ההסתלקות, ג´ בתמוז תשנ"ד.

"מתוך הדברים עלתה הבנה שעלינו לאחד את כל אנ"ש שי´ באהבת ישראל ומתוך ההבנה וההכרה שרק בדרך של אהבת ישראל והתעלות מעל לחשבונות אישיים נגרום לרבי נחת רוח ושמחה אמיתית", נאמר בהודעה שפורסמה בחב"ד.

המטרה של הרבנים, להקדיש את יום כ"ז אדר ראשון ליום התעוררות. "עם זאת שאין דעותיהם שוות, וישנה תחושה של ריבוי קבוצות, כל אחת בדעה והשקפה ובסגנונה, אך ימים אלו ותוכנם, כ"ח ניסן וז"ך אדר, משותפים הם לכלל אנ"ש ונוגעים בנימי הנפש - ´רצוננו לראות את מלכנו´ ולכן תקוותנו שהתעוררות זו תגע בלבבות, תצית מחדש את להבות ההתקשרות ותקיף את כלל אנ"ש שי´ בארץ יחד", אומרים בחב"ד.

ובחב"ד מקדימים תרופה למכה. "על מנת לנטרל את היצה"ר שמסית למצוא עילות לפירוד לבבות, הוחלט לא לשייך את ההתעוררות לארגון מסוים, אלא כהתעוררות כללית של אנ"ש כל אחד במקומו. כן הוחלט להשתדל לשתף בעניין רבים מאנ"ש שלהם השפעה על סביבתם, ולהציע להם שכל אחד בסגנונו ובאפשרויותיו יקרא למושפעיו ומונהגיו להתעוררות כזו".