אאא

העיתונאי ישראל רוזנר, עורך המהדורה המרכזית ברדיו 'קול חי', ומעורכי מהדורות החדשות, השתתף גם הוא בשרשרת האירועים המרגשים שנערכו השבוע, בעיר באקו בירת מדינת אזארביז'אן שעל גבולה של איראן, ובראשם, האירוע ההיסטורי של חנוכת הבית ל"קרית החינוך" הגדולה למאות התלמידים של מוסדות החינוך "אור אבנר - חב"ד" שהוקם ע"י הנגיד ר' לוי לבייב.

במהלך התפילות בבית הכנסת בעיר, ראה ר' ישראל מקרוב איך הרב הראשי השליח הרב בערל לאזאר, יחד עם שאר השלוחים שהיו שם, מנצלים כל הזדמנות ל"מבצע תפילין", לקח יוזמה ואף הוא הניח תפילין למתפללים ולאורחים שהיו שם במקום.

"הרגשתי לכמה ימים, כשליח אמיתי. דבר שנתן לי מבט עמוק יותר לפעילות הרב גוונית והבין לאומית של אלפי השולחים בכל העולם כולו" - מסכם העיתונאי ישראל רוזנר, שאף העביר ושידר מהשטח, כמה דיווחים לרדיו 'קול-חי', כולל סיקור נרחב ומכובד במהדורה המרכזית של מרדכי לביא, לה מאזינים בכל יום כ-400 אלף מאזינים.

וממשיך ר' ישראל ומעלה היסטוריה מרתקת:

אבי אביו היה הרה"ח ר׳ אפרים פישל רוזנר, מזקני ונכבדי ירושלים של מעלה.

הוא היה מניח תפילין ליהודים בשוק מחנה יהודה ובמעברות של יהודי תימן. בנוסף היה דואג לטהרתם של נשות ישראל.

אחד מעסקני אותו דור הגיע באותם ימי עליית יהודי תימן לביקור אצל הרבי. שאל אותו הרבי: "וואס טוט איר פאר אידשקייט אין ארץ ישראל?" (מה אתם עושים לאידישקייט בארץ ישראל?).

ענה העסקן: "מניחים תפילין ליהודים בשווקים, בקיבוצים ובמעבורות העולים". אמר לו הרבי: "וואס רבי פישל (!) טוט, וויסען מיר. וואס טוט איר אין אגודת ישראל?! (מה שר' פישל עושה, אנו יודעים, אך מה אתם עושים שם באגודת ישראל עבור אותם יהודים?!)...

לאחר מספר שנים עם פרוץ מלחמת ששת הימים יצא הרבי במבצע תפילין הנמשך במלוא עוזו עד עצם היום הזה.