אאא

אלפי חסידים השתתפו הבוקר בשמחת הברית לנכדו של כ״ק מרן האדמו״ר מבעלזא שליט"א, שנערכה לאחר תפילת שחרית בבית המדרש הגדול של החסידות בירושלים.

כסנדק כובד האדמו"ר מזוועהיל שליט"א, והאדמו"ר מבעלזא התכבד בעמידה לברכות, ואילו הסב השני של התינוק גאב"ד מאקווא שליט"א כובד באמירת הברכות.

ההתרגשות גברה במיוחד בשעה שהכריז המוהל את שמו של הרך הנילוד - "משה יהושוע" על שמו ולזכרו של הסבא רבא, כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה"ישועות משה" מויזניץ זצ"ל, חמיו של כ״ק מרן האדמו״ר מבעלזא.