אאא

כל מי שמתהלך לו בחוצות הערים בחג השבועות, עלול למצוא את עצמו נשטף במים. כיום, מי שנוהג את מנהגי "חג המים" הם בעיקר יהודים שאינם שומרים תורה ומצוות, שנוהגים להשליך שקיות מים וביצים על העוברים ושבים.

אותם, אולי לא מעניין מה מקור המנהג, והאם באמת יש לו מקורות, אבל אותנו הנושא בהחלט מעניין. יצאנו לבדוק מה המקורות ההלכתיים של המנהג הזה, באם ישנם.

אברם אלמליח, חוקר ארצות המזרח, כתב שבטריפולי ובמרוקו, היה ידוע שמי ששופכים עליו מים בחג השבועות לא ינזק כל השנה, ולכן היו נוהגים לשפוך מים על כל עובר ושב, יהודי מוסלמי או נוצרי.

טעם למנהג המעניין הזה, כתב בספר נוהג בחכמה, שכשם שמים שאינם הולכים אלא ממקום גבוה למקום נמוך, כך דברי תורה אינם הולכים אלא למי שמנמיך עצמו. ולכן בחג השבועות, זמן מתן התורה, נהגו לשפוך מים. וכן יש מקור נוסף שהובא בספרים, על פי הפסוק וזרקתי עליכם מים טהורים.

טעם נוסף נכתב בקונטרס נוהג בם, שכיון שנהגו בליל חג השבועות להיות ערים בלילה וללמוד תורה, בהגיע הבוקר היו עייפים, ולכן נהגו להתיז מים על העם כדי לעוררם, כך שהסיבה היא יותר פרקטית מאשר הלכתית.

אבל מלבד הטעמים הללו, מצאנו עוד שני טעמים מעניינים: האחד, כיון שמשה רבינו ניצל מיד המצרים על ידי המים של היאור, ומשה רבינו נולד כידוע בז´ באדר. ובתורה כתוב – ותצפנו שלושה ירחים, אם כן יוצא איפוא, ששלושת היחרים נגמרו בדיוק בחג השבועות (ז´ באדר עד ו´ בסיון), לכן לזכר הצלת משה נהגו לשמוח עם מים ולשפוך על עוברים ושבים.

טעם מעניין נוסף הביא בספר זיו המנהגים, וכתב שם שמנהג אצל רוב אחינו בני עדות המזרח, לזלף "מי שושנים" על המתפללים. הטעם, כמובא שם, הוא כיון שבני ישראל כששמעו את הדיברה הראשונה יוצאת מפי הקב"ה, פרחה נשמתם והמטיר עליהם הקב"ה טל כדי להחיותם, כזכר לזה מזליפים על המתפללים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מאידך, מצאנו מנהג מעניין נוסף, שאולי הוא מקור המנהג הזה, על פי מה שכתוב בתרגום אסתר, שכשאמר המן לאחשורוש להשמיד את היהודים, אמר לו שנוהגים להביא תפוחים בשבועות.

ומעניין, כי בספר מילי דמרדכי וכן בספר עדן מקדם כתבו שעל פי זה נהגו התינוקות להשליך תפוחים מגג בית הכנסת. ואולי מנהג זה קדם למנהג השלכת המים, שהרי סוף סוף ממים לא נפצעים.

ומעניין לציין, שרבי דוד הסבעוני כתב בפירושו על סידורו של רבי מימון אבי הרמב"ם שנהגו בשבועות לזרוק תפוחים על חתן וכלה, ולזלף מים על כל העם.

יצויין, כי בשו"ת מים חיים כתב שרק אנשים רקים במכנס נהגו לשפוך מים, וראוי לבטל המנהג כדי לא להזיק לאחרים, וכן מחשש ביזוי אוכלים, וכן שלא יעבור על איסור סוחט ביום טוב.

אם כן, אם בכל אופן אמצתם את המנהג הזה – יש לכוון לשם שמים, ולא רק לכוון למטרה.