אאא

וועד הכשרות של העדה החרדית הודיע כי כל המשגיחים של הבד"ץ הצהירו, בעל פה ובכתב, כי אין ברשותם סלולרי שאינו כשר.

"נפגשתי עם הרב אברהם יצחק אולמן, שהוא הרב הפוסק של ועד הכשרות של העדה החרדית, ובפיו בשורה משמחת, שכל משגיחי הכשרות שלהם הצהירו בעל פה ובכתב שאין להם סלולרי לא כשר", סיפר ר' אהרן פיינהנדלר, איש "הועד לטוהר התקשורת".

לדבריו, "ההודעה הנ"ל מצטרפת להודעה לפני תקופה של ועד השחיטה של העדה החרדית, שהשוחטים והבודקים שלהם הצהירו כנ"ל. בהכשר עדה החרדית קיימת הנהלה נפרדת לשחיטה, שהודיעו לנו בכתב על החתמת השוחטים, ואילו ועד הכשרות הודיע לנו בעל פה על החתמת המשגיחים".

ובינתיים בירושלים: הסמארטפונים גורמים לאסונות (צילום: שמוליק אברהם)

הרב פיינהנדלר התייחס לתופעה של מכירת מכשירים סלולריים כשרים מזויפים: "ישנם הרבה סוחרים נוכלים שמוכרים סלולרי פרוץ עם חותמת מזוייפת של ועד הרבנים לענייני תקשורת, וגם עם מספר כשר".

הרב פיינהנדלר הסביר את השיטה של אותם מוכרים: "בשעת מכירה, הם פשוט מכניסים סים כשר לתוך מכשיר לא כשר, ואח"כ הקונה בשנייה אחת מחליף לסים פסול (סלולרי כשר אמיתי קולט רק סים כשר)".

לדבריו, "מי שיודע על חנות שמוכרת בוודאות לא כשר, וקל וחומר אייפון, בוודאי לא יכנס לשם, כשם שלא יקנה בשר כבש כשר בחנות שמוכרת גם חזיר. מי שקונה כשר אפילו עם חותמת, עדיין חייב לשאול אם המכשיר קולט סים לא כשר, ועדיף שהמוכר יכניס סים לא כשר לנסיון, להוכיח שלא נקלט".