אאא

התקדמות הדיונים בוועדת שקד בניסוח החוק החדש בעניין גיוס בני הישיבות שיובא בקרוב לאישור הכנסת, הביאו את גדולי התורה מעדות המזרח לצאת במכתב חריף בו הם מכנים את גזירת הגיוס "גזירת שמד".

תחת הכותרת "דעת תורה ואזהרה" מתפרסמת הבוקר ביומונים החרדיים קריאת קודש של ראשי הישיבות בה נכתב: "בעקבות הסכנות הרוחניות הרובצות לפתחינו במסלולי הגיוס השונים בשירות צבאי ואזרחי, ובכללם הדרישה למילוי יעדי גיוס הננו להודיע בשער בת רבים כי היו לא תהיה כזאת בישראל ועל פי דין אין למסור אפילו אחד מהם גם בעבור הצלת הכלל וכמו שכתב הרמב״ם ״אם אמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחד מכם ונהרגנו ואם לאו נהרוג את כולכם יהרגו כולם ואל חמסרו להם נפש אחת מישראל״ ומקום זה נאסר כבר ללא יוצא מן הכלל".

הרבנים מזהירים "שלא להיגרר אחרי פיתויים כספיים והטבות שונות וכן לא לחשוש מאיומים וקנסות כספיים המנסים לגרור את שומרי התורה לשירות צבאי או אזרחי".

בהמשך, מפנים ראשי הישיבות קריאה נרגשת להורי התלמידים ומבהירים: "עתיד אומתנו תלוי בבניכם - תלמידנו ואם אין גדיים אין תיישים, ועלינו לעודד ולחזק את רוחם להיות מוכנים למסירות נפש לבלתי יפחדו ממעצרים והתנכלויות של השלטונות".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרבנים מבהירים: "לא נסכים לשום פשרות בגיוס בני הישיבות ולא נוותר על אף אחד כי זה מעשה שמד. ובאם חלילה ישלח אפילו אברך או בחור אחד לבית הכלא נרעיש עולמות בעבורו עד אשר יעבור שבט הרשע אל מול גורל הצדיקים".

את מכתבם מסיימים הרבנים במשפט "ובוודאי מי שאבותיו מסרו נפשם על קדושת שמו יתברך בתקופת האינקוזיציה לא יירא ולא יחת מהעונשים המוטלים על שומרי התורה ולומדיה".

על המכתב חתומים גדולי הרבנים וראשי-הישיבות, בהם חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלום כהן, ר״י פורת יוסף הגאון רבי משה צדקה, ר"י פורת יוסף בשכונת גאולה הגאון רבי יהודה כהן ר"י יקירי ירושלים הגרי ברכה ר״י עטרת יצחק, הגר״ע ניסן ר״י רינת התורה, הגר״א טופיק ר״י באר יהודה, הגר״מ בן שמעון ר״י אור אליצור , הגר״א סבאג ר״י תפארת משה, הגר״מ פינטו ר״י נחלת אשר, הגרי זכריה ר״י לב אליהו, הגר״מ מוגרבי ר״י כנסת ישראל, הגרד פחימה ר״י כתר תורה, הגר״ע יוסף ר״י חזון עובדיה, הגר״מ ששון ר״י באר יצחק, הגר״מ שרים ר״י תורה והוראה הגרי שטרית ר״י מאור חיים, הגר״א כהן ר״י עטרת יוסף, הגר״א בן דוד ר״י אורחות דוד והגרי אמסלם ר״י נחלת ישראל.