curr,  hub,i..  India  Visual CE..
הרפורמות נכשלו, הרכבים ייתיקרובעקבות הבחירות: כלי רכב יעלו יותרכיכר השבת
על ההליכה לבחירות מוקדמות אנחנו משלמים, רפורמות רבות התנדפו ברגע ההכרזה, וכעת נראה כי גם הרפורמה לשינוי מבנה ענף הרכב באה על קיצה. כמה זה עולה לנו? (כלכלה)

חדשות תחבורה

תחבורה היא תנועה של אנשים או סחורות ממקום אחד למקום אחר על ידי אמצעי תחבורה. מדור רכב מביא לכם חדשות מעולם התחבורה, כבישים חדשים, דרכים ועוד.

כיכר facebook
עו"ד רוני פאלוך
עו"ד רוני פאלוך
איך נכנסים לצומת? / עו"ד רוני פאלוך
י"ח באייר תשעו8