אאא

במענה לדרישה הגוברת, עולה מספר בתי ההארחה המכשירים עצמם לקליטת המטיילים הדתיים. בכל רחבי הארץ יש היום יותר מסעדות כשרות, גוברת ההקפדה על שמירת שבת ובבתי ההארחה עובדים "עם הפנים לצבור החרדי". "כיכר השבת" מתחיל מהיום ולאורך כל שלושת השבועות הקרובים ללוות את מטיילי בין הזמנים בשלל הצעות, רעיונות ודיווחים מן השטח.

זה החל הבוקר

ברבבות בתי אב קמו עם השאלה: "לאן היום"? וזו גם השאלה שתחזור על עצמה כמעט מדי יום ביומו. ההורים כבר בחופשה, גם הילדים, המכונית ממתינה, וגם אם אין לכם את רכבכם הפרטי, זה לא מה שימנע מכם לצאת ולנצל את "ימי בין הזמנים".

רבבות משפחות אברכים יוצאות הבוקר לחופשת הקיץ. החזאים מדווחים על התחממות, אך לא זה מה שבדיוק יימנע אותנו מלהיות בשטח. מרבית המקומות ממוזגים היום, ואם תתאימו עצמכם בשעות המתאימות ותגיעו לאתרים המוצלים, צפוי שתוכל לנצל את היום כראוי ובמלוא ההנאה.

מדיווחי משרד התיירות, המלונות, בתי הנופש ואתרי הסיור בישראל, עולה כי משנה לשנה גדל מספרן של המשפחות הדתיות והחרדיות המגיעות לכל פינות הארץ. לא עוד ביקורים קצרים למספר שעות באתר מסוים ברדיוס סמוך לבית, אלא שהיה ארוכה יותר, גם ביעדים המרוחקים, בצפון ובדרום, ובהחלט שבאזור ירושלים ובמרכז. הצפיפות עולה, אך אין בה כדי להביא לביטול הטיול. הילדים אינם מוותרים ובהחלט מגיע להם ומגיע גם לנו שלא היינו עמם הרבה ימים והרבה שהות להיות במשותף.

מדיווחי השטח עולה שבמענה לדרישה הגוברת, עולה מספר בתי ההארחה המכשירים עצמם לקליטת המטיילים הדתיים והחרדיים. בכל רחבי הארץ יש היום יותר מסעדות ובתי קפה כשרים, בכל המרכולים והסופרמרקטים הגדולים בכל פינות הארץ ניתן להשיג אוכל במגוון ההכשרים הראויים, גוברת ההקפדה על שמירת שבת באתרים השונים הרוצים להביא אליהם את הצבור החרדי ובבתי ההארחה עובדים "עם הפנים לצבור שומרי התורה והמצות".

"כיכר השבת" מתחיל איפה מהיום והוא מתעתד לעשות זאת לאורך כל שלושת השבועות הקרובים ללוות את מטיילי "בין הזמנים" בשלל הצעות, רעיונות ודיווחים מן השטח.

נשמח במקביל לקבל מכם לא רק רעיונות על מקומות יפים ומעניינים שאתם רוצים להציע לאחרים, אלא גם לומר לנו לאן אולי לא כדאי להגיע. קיבלו אתכם יפה, אנא שלחו באמצעותנו "יישר כוח". יש לכם מה לומר למטיילים האחרים, מה לקחת, לאן להגיע, היכן כדאי לבלות או לישון. אנחנו מהיום הכתובת, עבורכם.

נשמח לקבל מכם הערות או המלצות על מקומות ואתרים שיכולים לעניין את ציבור הגולשים. את הפניות יש לשלוח למיייל: ik@kikar.net