אאא

לקראת הדפסת השטרות החדשים, עליהם הודיע השבוע נגיד בנק ישראל הפרופ' סטנלי פישר, פנה יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני לנגיד בבקשה ייחודית: לשקול את האפשרות להדפיס את שטרות הכסף בגדלים שונים למען העיוורים.

ח"כ גפני אמר לנגיד פישר, כי כיום מתקשים העיוורים בארץ, להבחין בין שטרות הכסף השונים, וזאת למרות הסימון הקיים כיום על השטרות.   "עיוורים פנו אלי והתלוננו על כך שלאחר שכמה ידי אדם נוגעים בשטרות הכסף, הסימונים הקיימים אינם עוזרים יותר. העיוורים סיפרו שקרובי משפחתם נאלצים לסמן את שטרות הכסף בגומיות כדי להבחין בין שטרות הכסף השונים. ראוי שבנק ישראל ישקיע מאמצים רבים בנושא".

גפני הביא בפני הנגיד כדוגמא את שטרות ה 'יורו' באירופה אשר הגדלים של שטרות הכסף שונים, וזאת כדי שהעיוורים וכבדי הראיה יוכלו להבחין ביניהם ולהבדיל בין סכומי הכסף השונים.  "ניתן למצוא פתרונות טובים נוספים מלבד גודל השטרות,  ראוי כי הוועדה אשר תדון בכל נושא הדפסת השטרות מחדש במדינה,  תשלב בדיוניה גם את נציגי ארגוני העיוורים בארץ כדי למצוא את הפתרון הטוב ביותר בעבורם".

נגיד הבנק פרופ' סטנלי פישר הודה בפני חה"כ גפני כי אכן הנושא חשוב ביותר,  ובהתאם לכך הוא יונח על שולחן הוועדה אשר תדון בנושא הדפסת השטרות, על מנת למצוא את הפיתרון ההולם ביותר למען העיוורים בישראל.