אאא

נימוקי השופטים שבטלו השבוע את אבטחת ההכנסה לאברכים הנהוגה כבר עשרות שנים, טלטלו את המערכת ת"ק על ת"ק פרסה. התוצאה היא דרקונית, כי היא גוזרת חרפת רעב על ילדים שגם כך לא בדיוק שבעים מפיסטוקים וגלידה, אלא בקושי ניזונים מפת לחם. ברחובות שבריכוזים החרדים, חלוקת מזון, לחם, חלב ותפוחי אדמה, כבר אינה חריגה ואפילו אינה מביישת. ואת אלה, את הילדים הרעבים, הם מבקשים לעקור!

לערכאה השיפוטית העליונה כנראה יש אג'נדה, זהה לזו של ממשלת הזדון. השופט רובינשטיין קבע בפסק הדין כי "החלטת הממשלה אינה משרתת את תכלית ההחלטה לגרום לאברכים לצאת למעגל העבודה, אלא ממשיכה להנציח את המצב הקיים, לפיו הם יהנו כלכלית מכספים המגיעים אליהם ללא קשר לעידודם להשתלב בשוק העבודה".

למראית עין נראה כאילו בית המשפט העליון פשוט שותףשלהממשלה הנוכחית.מה שקשה להבין הוא:וכי יש חוק שמישהו חייב לעבוד? וכי החוקה הישראלית מחייבת יציאה למעגל העבודה? זו פשוט מדיניות ממשלתית, לנתק חרדים מהסטנדר ולשלבם במעגל התעסוקה. האם בית המשפט נטל לעצמו את הסמכות להיות המוציא לפועל של מדיניות הממשלה במקום לשפוט על פי חוקיה?באיזו זכות  בחר בית המשפט לייבש את המעיין, ולעודד יציאה מבית המדרש? זה תפקידו? מנין סמכות הפסיקה הסובייקטיבית, המגמתית, האנטי חרדית?מה מקור הסמכות להשתמש בהרעבת צבור כדי לשנע תהליך חברתי שכוונתו "יציאה למעגל העבודה"? אפילו הטענהשאבטחת ההכנסה מפלה בין לומדי תורה לסטודנטים, מופרכת. אבטחת הכנסה ניתנה לכל מי שעומד בקריטוריונים, גם סטודנט, גם פועל. נימוק האפלייה הזה אינו אלא עלילה!

בין הערכאה השיפוטית ל"יש עתיד" יש שוויון בנטל הפגיעה בתורה ולומדיה. שניהם שותפים ביצירת התהליך של גיוס בכפייה מחד, ושבירת הברזים מאידך גיסא. במציאות, שתי ידיים לופתות כמלקחיים, כדי לחנוק כלכלית את לומדי התורה. האחת של ממשלת הזדון. השנייה של ערכאת השיפוט!

אבל אנחנו צריכים להודות לממשלה ולבית המשפט על שקרעו סופית את המסכה מעל פני החברה הישראלית. עלינו להודות לזוממי הרע שהגביהו את החומות ובנו גדר הפרדה בין העם היהודי לבין העם הישראלי. לצערינו, החומות האלה הונמכו מעט במשך השנים האחרונות. הגדרות, בין העם היהודי לישראלי, נפגעו בשולי המחנה. רוח 'אשר קרך' הצליחה לנשב מבין חרכי תריסינו . אחוז קטן אבל כמות אנשים מסויימת, כרעו תחת הנטל. יחד עם אלה שנאלצו לעזוב לפרנסתם עקב קושי כלכלי לקיים את משפחתם, זלגו אחריהם גם כאלה שאחיזתם בקרנות התורה לא היתה איתנה דייה והם חיפשו חיי רווחה.

אבל מסכת ההתנכלויות וההצקות ללומדי תורה, הפגיעות האנטי דתיות בכל ערכי היהדות ויריית החיצים שנועדה לצוד את צפור הנפש של היהדות החרדית, גרמה לא רק נהירה חזרה אל ה"גטו", אלא ההכרה שהיהדות החרדית צריכה להתנתק ולהתארגן מחדש, חדרה עמוק לתודעה. נדיבי עם שהפנימו את המצב הנורא, ייחלצו חושים. מגמת השולים של "השתלבות" וגיוס למסגרות צבאיות ואזרחיות, צבר תאוטה משמעותית. אחוז המתגייסים, המתנדבים והפונים ללמודים שאין רוח חכמים נוחה מהם, ירד, קטן בהרבה – וטוב שכך. במציאות, הם עצמם, במו ידיהם, קלקלו את התהליך שהם זממו להיות הקטליזטור שלו.

תודה להם על רוע מעשיהם! כי עכשיו חוזרים ל"גטו", המקום הטבעי הראוי לבני תורה.עכשיו כולם בני ישיבה! מי שעזב, מתחרט. גם אלה שנכנעולאילוצי פרנסה, עשו פניית פרסה. מי ששרת בעבר, היום לא היה הולך. תודהלממשלה ולבית המשפט על שעזרו גם לפריפריה של החרדיות להתכנס ולהתבדל.

וכמו שלאנטישמיות יש גם צד חיובי, כי היא מונעת מיהודים להתבולל, גם הרוח האנטי חרדית, העויינת, פועלת לטובתינו. בדיוק כמו שידו הרעה של עשו וזוהמת רוחו יצרה סביב היהודים קליפה ששיני הגויים התקשו בה, כך התנכלות מדינת ישראל ומוסדותיה, מלכדת את שורות כל החרדים אל תוך הבית המגונן. ככל שההתנכלות מתעצמת, ככל שהיבטיה גלויים יותר, אנחנו מתחזקים יותר! ככל שהטשטוש מתפוגג, אנחנו מתלכדים לשמור על ה"גטו" המגונן.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

תהום גדולה רובצת ביננו לבין רודפינו. החילוני אינו מבין כלל מהי תורה ואינו מעריך את לומדיה. הוא גם אינו מבין שההתנכלות הכלכלית תשיג את היפוכו, לא את הדבר! בתודעתו החילונית זה בלתי נתפס שלמרות ההכאה של החרדי בכיסו, השוט הזה רק מרחיק את הצבור החרדי מהשתלבות וגיוס, ועל כך תודתינו. מישהו חייב להסביר להם שתורה איננה רק חכמה! לימודה אינו לצורך מקצוע. תלמודה אינו רק לעילוייםוכשרוניים בלבד. למוד תורה לא נועד לספק 'כלי קודש', בהתאם לצורכי הקהילה. הוא אינו מיועד להכשיר מועמדים למשרות שיכולות לספק פרנסה. תורה היא אפילו לא רק ספר חוקים והנהגות. לימוד תורה הוא מטרה בפני עצמה. לשמה. המטרה היא עצם הלימוד. הלימוד הוא הערך. לא הידע, לא התוצאה! עצם הלימוד הוא "חיינו ואורך ימינו". התורה היא החיים עצמם.

לנתק לומדיתורה מהגמרא והסטנדר, זה כמו לנתק מונשם מבלון החמצן שלו! איך יגיב אדם שמבקשים לנתק אותו מהבלון, זה מה שהצבור חש בעקבות מהלכי הממשלה והחלטת בית המשפט!

ישראל הפכה להיות המדינה היחידה בעולם שתכלא יהודים בעוון למוד תורה. הריבונות הישראלית מנסה לכפות גיוס בני ישיבות. אבל כבר הצהרנו פעם אחר פעם שהרבון היחיד של לומדי התורה הוא רבונו של עולם! המחויבות של העם היהודי עמדה במבחן. ברעב ובצמא, באש ובמים. עברנו אויבים מבית, שרדנו אויבים מבחוץ. לא ישנו אותנו.עץ שבטוח בשורשים שלו, לא יתנדנד ברוח ולא "יצטנן" ברוח הזעף של התקופה. המלחמה הזו, והיא קשה, נדונה לכשלון.

היהדות התורתית צריכה להתארגן לאי תלות במדינה שבחרה להתנתק מהתורה ונוספה גם היא על שונאינו. הניכור, התלישות וחוסר ההיכרות של החילונים את הצבור החרדי מולידה החלטות שמתאכזרות לילדים רעבים ובפגיעה ולומדי תורה. תומכי התורה בעלי הלב והיד הפתוחים שבכל רחבי תבל, ייחלצו חושים - ואף אחד לא ישנה אותנו, כמזימתם. אנחנו חייבים להתארגן, כי אין לנו עיר מקלט אחרת. חו"ל כבר מזמן אינה מחייכת אלינו. מפלגות הימין הקיצוני כולל מפלגות ניאו נאציות כמו בהונגריה ויוון, שבו השבוע והרימו ראש גלוח. שונאי זרים הולכים ומתחזקים וגילויי האנטישמיות רק הולכים ומחמירים. רצח יהודים כבר הפך לפחות נדיר. הגלובוס כולו הפך למקום לא נעים ליהודים. כאן רע, וגם שם לא בטוח. רבונו של עולם, אנחנו לא נכנע ונעשה את שלנו. אבל רבש"ע, אמור לצרותינו די. אנא, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. נישא כפיים נתפלל כפי שנקבע להיום על דעת מרנן גדולי ישראל שליט"א, תפילת יום כיפור קטן, תפילת השל"ה הקדוש על צאצאינו ונשפוך צקון לחש באמירת פרקי תהילים. אבינו מלכנו הרם קרן ישראל עמך, הרם קרן משיחך...

המאמר נכתב ע"י הרב ישראל פרידמן סגן העורך הראשי