אאא

התוכנית לקיצור החופש, שבוטלה השנה, קורמת עור וגידים לחופש הבא. כבר בשנת הלימודים הקרובה, יוארכו ימי החופשה בחגים בחמישה ימים נוספים ובתמורה, יקוצר החופש של השנה הבאה. כך עולה מהדיונים בין משרד החינוך לארגוני המורים ומשרד התמ"ת. החלטה רשמית צפויה להתקבל בימים הקרובים.

כזכור, ההחלטה של שר החינוך, גדעון סער, על קיצור ימי החופש הגדול ב-6 ימים וקיזוזם במהלך השנה, זכתה להתנגדות ועוררה ביקורת רב של הורים ומורים, נדחתה לבסוף בעיקר בשל השגות הסתדרות המורים.

לכן השנה תפתח כרגיל, ב-1 בספטמבר, אך חופשות התלמידים יוארכו לפי הפירוט הבא: לסוכות יתווספו שלושה ימים, חופשות פסח וחנוכה יתארכו כל אחת ביום נוסף. את החופש של שנת תשע"ב, יקצרו ב-6 ימים וההסדר ייכנס לתוקף בכל שנה ושנה.

ארגוני המורים תומכים בהחלטה, מאחר והם אינם מפסידים ימי חופשה כפי שיכל להיות אם היה מתקצר החופש הנוכחי. בנוסף פנה משרד החינוך למשרד התמ"ת כדי להחיל את קיצור החופש גם על מעונות הילדים הנמצאים באחריות התמ"ת.

רוצה לסייע לתיירות

נועז בר ניר, מנכ"ל משרד התיירות, פנה בימים האחרונים אל שמשון שושני, מנכ"ל משרד החינוך, בבקשה לבחון אפשרות להוספת הימים בתום השנה, כלומר הארכת מועד סיום שנת הלימודים עד ל-7 ביולי, כך ניתן יהיה לסיימה כנהוג, ב-31 באוגוסט ולפתוח את השנה הבאה כרגיל ב-1 לספטמבר.

מסתבר שלצעד יש הסבר המתחשב במשפחות הציבור הדתי והחרדי: "עונת הקיץ בתיירות בכללה", ציין בר ניר, "מאופיינת בתפוסות ממוצעות במהלך חודש יולי ובתפוסות מלאות וביקושים גבוהים בחודש אוגוסט, זאת בשל תקופת בין הזמנים. בתקופת בין הזמנים - מי"ז בתמוז ועד ט´ באב, הציבור הדתי והחרדי לא יוצא לחופשות ודוחה אותן לתקופה שלאחר מכן, החלה בסופו של אוגוסט, אז חל גידול משמעותי בביקושים לתיירות בישראל".

בר ניר אומר כי הדבר נועד למטרת חיזוקה של תיירות הפנים ולסייע לתעשיית התיירות ולמועסקים בה וכך גם למשק לנצל ביקושים אלו. הארכת שנת הלימודים במהלך חודש יולי, במקום קיצור חודש אוגוסט, תשאיר את הביקושים ותשפר משמעותית את התועלת הכלכלית למשק. לדבריו, עתה, שהקיצור קיבל את אישור של כל הגורמים, "יש בהחלט מקום לבחון כיצד ניתן לנצל החלטה חשובה זו לטובת המשק כולו".

כעת נותר לראות כי לא יחולו שינויים נוספים ולא יווצר מצב שבו התלמידים יקבלו את ימי החופשה הנוספים, ללא קיזוזם מימי החופש של השנה הבאה.