אאא

טענות רבות נשמעו בעבר על חוק אזורי עדיפות לאומית. היום אושר החוק בידי ועדת הכספים של הכנסת במסגרת חוק ההסדרים.

בהצעת החוק שהוגשה על ידי האוצר, ניתן דגש לנושאים שעלו בעבר כגון: המצב הביטחוני, מצב החוסן הכלכלי של העיר ומצבה הסוציו אקונומי, מיקומה הגיאוגרפי, פריסת אוכלוסייה עתידית ברחבי המדינה ועוד.

כמו"כ התווסף לחוק סעיף הנוגע לנושא רמת ההכנסות של העיר, אל מול רמת ההכנסה הפוטנציאלית.

החוק אושר ברוב קולות בוועדה. גם חברים מהאופוזיציה תמכו בחוק. כך למשל, חה"כ שי חרמש (קדימה) שאמר בדיון כי אי אישור החוק יגרום לנזק עצום לרשויות המקומיות, כפי שעלה בדיון הקודם.

למרות אישור החוק, בשל חשיבותו. ניתנה לממשלה האפשרות לאשר הטבות במקרים נוספים, בכפוף לאישור נוסף של ועדת הכספים.