אאא

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים ועובדים זרים מישראל. מדובר בהצעת חוק ממשלתית ביוזמת משרד הפנים. ארבעים ושלושה חברי כנסת תמכו בהצעה ואילו עשרים התנגדו לה. היא תועבר להמשך דיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות ח"כ מירי רגב.

לפי ההסדר המוצע, ניתן יהיה להחזיק מסתנן במשמורת עד שלושה חודשים בלבד, כאשר ההסדר המוצע יחול רק על מסתננים פוטנציאליים שיכנסו לישראל לאחר תחילתו של החוק המוצע בהקשר זה. בתום תקופת המשמורת יועבר המסתנן למרכז השהייה הפתוח.

בנוסף, הצעת החוק מציעה לתקן חלק מן ההסדרים שנקבעו להפעלת מרכז השהייה הפתוח, על מנת שיעמדו במבחנים שקבע בג"ץ. בין היתר, מוצעת הגבלת תקופת השהייה במרכז האמור ל-20 חודשים, קביעת חובת התייצבות אחת במרכז בסמוך לשעת סגירתו בלילה, הגבלת הוצאת הוראות שהייה לקבוצות אוכלוסייה ייחודיות, והפעלת ביקורת שיפוטית יזומה על ענישה משמעתית במרכז.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "למדינת ישראל גבולות יבשתיים וימיים כללי באורך מאות קילומטרים עם שכנותיה. מראשיתו של גל ההסתננות לפני כ– 9 שנים ועד היום נתפסו למעלה מ– 60,000 בני–אדם שהסתננו לישראל שלא דרך תחנות גבול. אמנם, מרבית המסתננים נכנסו לישראל דרך הגבול עם מצרים טרם השלמת גידורו, אך גם לאחר השלמת גדר הגבול עם מצרים לא ניתן למנוע לחלוטין מעבר מסתננים נוספים דרך הגבול האמור, כמו גם דרך גבולותיה האחרים של המדינה, לתוך תחומי מדינת ישראל".

שר הפנים גלעד ארדן הציג את החוק ואמר כי "ההסדר החקיקתי הייחודי החל על מסתננים בלתי מתועדים לפי החוק למניעת הסתננות, נועד לתת מענה לטיפול בתופעת ההסתננות רחבת ההיקף שעמה התמודדה ישראל בשנים האחרונות. השלכותיה של התופעה באות לידי ביטוי, בין השאר, בפגיעה במרקם החיים בחברה הישראלית, פגיעה בשוק העבודה, צמצום המשאבים במערכות שונות דוגמת מערכת החינוך, מערכת הבריאות ומערכת הרווחה, השמורים לאזרחי ישראל ותושביה השוהים בה כדין, וכן בהגברת הפשיעה באזורים שבהם מרוכזים מהגרים בלתי חוקיים".

חבר הכנסת אלי ישי, ששימש בעבר כשר הפנים אמר בדיון: "כאדם שטיפל בתופעת המסתננים והצמיחו לו קרניים בעקבות מה שהוא אמר, עכשיו מסתבר שצדקתי. אמרתי שצריך גדר, ואמרתי שצריך חוק. הגדר לא מנעה לגמרי את כניסת המסתננים, בשנה שעברה נכנסו 45 והשנה 21. גדר לבד לא תעזור, על כל גדר יש סולם ויש מנהרות. אנשי המקצוע אומרים ש80% זה החוק ו20% זה הגדר. לפי החוק שקובע שהם יהיו במתקן רק שלושה חודשים, הממשלה אומרת שמשתלם להסתנן לכאן באופן בלתי חוקי".