אאא

סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן, סופג מהלומה אחר מהלומה. אחרי הכשלון במאבק על הזזת הקברים באשקלון, קובעים שופטי בג"ץ כי ההחלטה להכליל את טיפולי השיניים בסל הבריאות אינה תקפה, וכי החלטה שכזו טעונה אישור ועדת הרווחה והבריאות.

את העתירות הגישו ההסתדרות הרפואית, קרן דולב לצדק רפואי והתנועה למען איכות השלטון. טענתם המרכזית היתה כי שילוב טיפולי השיניים בסל מנוגד לחוק הבריאות הממלכתי, וכי הוא אינו חוקי.

השופטים גם חייבו את המדינה לשלם לכל אחת מן העותרות הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך של 10,000 שקל.

"החלטת הממשלה אינה מקיימת אף אחת משתי החלופות המאפשרות להכליל בסל שירותי הבריאות תחומים נוספים מלבד אלה הקבועים בו על פי החוק", כתבו השופטים.

העותרים טענו כי מימון הטיפולים יבוא על חשבון תרופות מצילות חיים, שיימנעו מאלפי בני-אדם הזקוקים לכך. כעת יהיה מעניין לראות כיצד יגיב מי שראה בחוק החדש פרויקט אישי שעליו גאוותו - יעקב ליצמן.