אאא

לא פעם עולה השאלה בכנסת "ומה יגיד בג"צ?" בטרם גיבוש חוק כזה או אחר. הצעת חוק חדשה של שר המשפטים יעקב נאמן, תחזיר את הכח הטבעי לכנסת ישראל, בה יושבים 120 חברי-כנסת שנבחרו על-ידי העם.

על-פי הצעת החוק, ברוב של 65 חברי-כנסת, תוכל הכנסת לחוקק חוק שיקבע כי חוק שנפסל על-ידי בג"צ יחזור להיחקק מחדש.

מטרת החוק, בראש ובראשונה, להחזיר את הכבוד לכנסת ולהמעיט מכוחו המופרז של בית-המשפט העליון שיכול בכל יום לפסוק איזה חוק שיחפוץ - גם אם אושר ברוב של 120 חברי-כנסת.

יצויין כי ישנה בעיה מרכזית בהצעת החוק: על-פי חוק היסוד, בית-המשפט העליון יוכל לפסול חקיקה של הכנסת שעומדת בסתירה לחוק יסוד. שר המשפטים וצוות משרדו יצטרך למצוא את הפיתרון החוקי בכדי להעביר את החוק המהפכני.

לחוק צפוי רוב טבעי בכנסת - מהחרדים, הערבים, ישראל ביתנו, ח"כים בליכוד, האיחוד הלאומי, הבית היהודי ועוד.

יצויין כי במהלך עשרות השנים נפסלו חוקים רבים שהקלו על חיי החרדים בארץ-הקודש, כמו למשל "חוק טל" שבוטל לפני חודשיים על-ידי בית-המשפט העליון. לו החוק היה מחוקק - בית-המשפט לא היה יכול לפסול את החוק המאפשר לרבבות בני הישיבות להמשיך ולשקוד על לימודם.