אאא

מליאת הכנסת אישרה את הצעת החוק של יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני, ח"כ הרב אורי מקלב, ח"כ דוד רותם וח"כ זאב אלקין - הקובעת כי בערים בהם ישנם למעלה ממאתיים אלף תושבים יוכל ראש הרשות למנות סגן נוסף לראש העיר, בכפוף לאישור מועצת העיר ובאישור שר הפנים. 

בעקבות קבלת הצעת החוק במליאת הכנסת, יתמנו בירושלים ובמספר ערים נוספות, סגן ראש עיר נוסף לראש העירייה.

בעת הגשת הצעת החוק במליאת הכנסת אמר ח"כ הרב גפני כי כל נושא סגני ראשי רשויות איננו מופיע בחוק אחד אלא בכמה חוקים. "יש אי התאמה בין הדברים ואנו באים לסדר את הנושא בחוק אחד ברור".

הרב גפני אמר כי "ירושלים היא עיר רב גונית ומתגוררים בה למעלה מחצי מיליון תושבים. חשוב לחבר בין כל הזרמים בעיר ונכון לאפשר לסיעות רבות ככל האפשר להיות חברים בניהול העיר". 

ח"כ הרב גפני אמר עוד כי החוק נתקע למעלה משנה בוועדת הפנים לאור הסתייגות שהוגשה על החוק, "וועדת הכנסת החליטה בשבוע שעבר להעביר את החוק לטיפול בוועדת הכספים. לאחר שראינו שיש בחוק הקיים הרחבה רבה מדי המאפשרת מינוי סגנים נוספים למקומות נוספים בארץ "מסיבות מיוחדות", הסרנו זאת מהחוק. כך גם סעיף נוסף בחוק אשר מאפשר לבדוק לאחר 18 חודשים מחדש את מספר התושבים,  הוסר מהחוק והמספר של התושבים אשר היה בעת תחילת הקדנציה, רק הוא זה שיקבע".

עוד אמר גפני, כי מחק סעיפים נוספים בחוק ונקבעו גדרים נוספים כדי למנוע את התרחבותו של החוק לערים נוספות בארץ: "רק עיר אשר מתגוררים בו למעלה ממאתיים אלף תושבים, עיר אשר איננה מתוקצבת במענקי איזון מהממשלה, ערים אשר תקציביהם מאוזנות, וראש הרשות מבקש, לאחר שמועצת הרשות מאשרת, שר הפנים יהיה רשאי למנות סגן נוסף לראש הרשות". 

לדבריו, היה רוב עצום בכנסת שביקשו להוסיף סגן ראש עיר לירושלים כפי שאף היה בעבר בזמן שכיהן טדי קולק כראש העיר. "בעבר כבר הייתה תקופה לא קצרה בה כיהנו כשמונה סגנים לראש העיר ירושלים. המדינה איננה משתתפת בכך אלא הרשות עצמה. הכנסת איננה מחייבת את הרשויות, אלא נותנת את האפשרות למנות זאת.  גם השלטון המקומי איננו מתנגד לחוק, מה שמוכיח כי החוק לא יהווה פגיעה ברשויות המקומיות".

ח"כ הרב אורי מקלב אמר כי החוק אינו קובע תקדים. "בירושלים במשך שנים רבות כיהנו שמונה סגני ראש עיר, הדבר נחוץ לעיר כה גדולה ואין ספק כי הדבר יהיה לתועלת התושבים, כך גם בערים אחרות גדולות בהם יש צורך בסגנים נוספים שיעשו את מלאכתם נאמנה לטובת האזרחים". 

הרב מקלב אמר כי החוק אמנם במקורו נועד לירושלים אך נוספו בו ערים נוספות מעל מאתיים אלף תושבים. "ראשי הערים הגדולות שתקציבן מאוזן יוכלו מהיום להוסיף סגן מרצונם, בלי כפיה של הכנסת וללא מימון של המדינה אלא של הרשות עצמה, בירושלים הדבר נחוץ ואין ספק כי גם בערים גדולות נוספות".