אאא

חוק פתיחת אזורי רישום לנישואין: בתשובה לשאילתה במליאת הכנסת של ח"כ אלעזר שטרן (התנועה), בנושא יישום של חוק פתיחת אזורי רישום לנישואין, אמר סגן השר הדתות אלי בן דהן כי מבחינתו "המערכת שנועדה לאפשר את יישומו המלא של החוק כבר מוכנה, אך במועצת הרבנות הראשית ביקשו זמן נוסף על מנת לבחון אותה".

לפני חצי שנה עברה בכנסת הצעת חוק פתיחת אזורי רישום לנישואין, מה שממכונה חוק צהר, ומאפשרת לבני זוג להירשם לנישואין בכל מועצה דתית ללא קשר במקום מגוריהם.

ח"כ אלעזר שטרן טען הצהריים(רביעי) במילאת הכנסת שהחוק אינו מיושם בפועל ואמר: "לפני למעלה מחצי-שנה נחקק תיקון לפקודת הנישואין והגירושין (רישום) לפתיחת אזורי-הרישום לנישואין לבני-זוג יהודים. נכון להיום, בחלק מהמועצות הדתיות עדיין מסרבים רשמי-הנישואין לרשום זוגות לנישואין מבלי שיביאו אישור על מעמדם האישי מהמועצה הדתית במקום מגוריהם.

"למרות שהגוף של הרבנות הראשית נבחרה כחוק הם עושים הכל כדי לעקוף אותו. הם משתמשים בכוחניות מרחיקה וחוסר יושר שמאפיין את הרבנות הראשית בהרבה תחומים. מועצת הרבנות הראשית יוצאת נגד חוקים של המדינה, כשקיבלה לכאורה החלטה שעל אף שתכלית החוק היא לאפשר לכל אזרח להירשם לנישואין בלא תלות במקום מגוריו, עדיין כל אזרח יחויב להוציא תעודת רווקות מהרבנות באזור מגוריו.

"האם זה בסמכותה של מועצת הרבנות הראשית להנחות את רשמי הנישואין לדרוש הוצאת תעודת רווקות מאזור המגורים ובכך לקבל החלטה שלמעשה מעקרת את החוק מתוכן?" שאל שטרן את בן דהן

 סגן שר הדתות בן דהן השיב לשטרן ואמר: "עם קבלת החוק בכנסת פעל המשרד לשירותי דת להפיץ את החוק בכל לשכות הנישואין והמועצות הדתיות, והחוק מיושם בכל המועצות הדתיות ללא יוצא מן הכלל. אציין כי החוק במתכונתו הנוכחית אינו מייתר את תעודת הרווקות, כך שבני זוג עדיין נדרשים להביא תעודת רווקות ממקום מגוריהם.

"לשם כך הכנו מערכת ממוחשבת שתתמוך בכל השינויים הללו, ובימים אלה ועדה מטעם הרבנות הראשית בוחנת את המערכת. לאחר בחינת המערכת, מועצת הרבנות הראשית תוציא הודעה על ביטול הצורך בתעודת רווקות ממקום המגורים".

מבחינתי" הוסיף בן דהן והצהיר: "המערכת מוכנה ומותקנת בכל המועצות בארץ אבל במועצת הרבנות ביקשו עוד זמן. אני מעריך שבישיבת מועצת הרבנות הקרובה שתערך בחודש הקרוב, יוסכם על ביטול הצורך בהבאת תעודת הרווקות.

"לא מדובר בוויתור על ברור רווקות, כל מה שמדובר זה שבמקום להביא את העדים למקום המגורים הם יבואו למקום שבו נרשמו לרווקות. אין שום בעיה הלכתית בכך".