אאא

סערת ישיבת כנסת יצחק-חדרה: הגאון רבי משה שטרנבוך, ראב"ד "העדה החרדית", מתערב שוב לטובת ההנהגה הרוחנית בישיבה בחדרה וקובע לבחורים כי אסור עליהם לעזוב מאחר ומדובר בחורבן מקום תורה.

במכתב מיוחד פוסק הגר"מ שטרנבוך לשואל שפנה אליו כי "בעניין שאלתו אודות הישיבה הקדושה בחדרה, עם כשש מאות בחורים לתפארת, כל המעיין ביושר ישפוט צדק, שחורבנה ח"ו כשריפת התורה, ועלול להביא ח"ו חרון אף".

"כל מי ששותק היום כבולע הקודש, ידע כי אחריותו רבה מאוד", מזהיר הראב"ד, "ומצווה גדולה לעשות בארץ וחו"ל, וכל מי שעוסק בזה יתברך בברכת ה', 'ברוך אשר יקום את דברי התורה הזאת', אמן".

הגר"מ שטרנבוך ממשיך במכתבו: "ומכל זאת מבואר בנידון שאלתו, ק"ו שאסור לו לעזוב כעת הישיבה בשום אופן, ועליו לידע כי אפילו כוונתו טהורה, יירשם לנצח כשותף, ומי שנזהר יזכה לברכה והצלחה וסייעתא דשמיא בכל אשר יפנה".

יצוין כי גם בדברים שנשא בימי החנוכה הרב שטרנבוך בפני בחורים בישיבתו תקף את ההתנגדות לישיבה במילים קשות וחריפות.

דבריו של הגר"מ שטרנבוך באים בסתירה להוראתם המפורשת של מרנן גדולי ישראל ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ושר התורה הגר"ח קנייבסקי שהורו לשואלים לעזוב את הישיבה וזאת מתוך חשש שיתקלקלו חלילה ברוחניות.

מכתבו של הראב"ד (צילום: כיכר השבת)
מכתבו של הראב"ד (צילום: כיכר השבת)